Persuitnodiging: Conferentie Mythes rond maagdelijkheid ontkracht


Stille dilemma’s van jongeren met een niet-westerse achtergrond

AMSTERDAM, 20121107 -- Op dinsdag 13 november van 10.00 – 17.00 vindt in het AMC (Amsterdam) de conferentie ‘Stille dilemma’s van jongeren met een niet-westerse achtergrond, mythes rond maagdelijkheid’ plaats. De doelgroep bestaat uit professionals en sleutelpersonen met een groot bereik onder jongeren met een niet-westerse achtergrond en/of hun ouders. Op de conferentie staan de vaak moeilijke en onuitgesproken dilemma’s van jongeren die opgroeien in culturen met verschillende normen rond maagdelijkheid en seks centraal. De conferentie is georganiseerd door Stichting Mythe Ontkracht in samenwerking met de Gemeente Amsterdam en Rutgers WPF, met ondersteuning van de Gemeente Rotterdam en de Stichting Bevordering van Volkskracht.

Achtergrond dilemma’s

De conferentie gaat in op de achtergrond van de dilemma’s van jongeren rond maagdelijkheid en seksualiteit en behandelt daarbij: suïcide, eergerelateerd geweld, verstoting, gedwongen uithuwelijking en de rol van roddelen en sociale media bij het in stand houden van de mythes. De professionals krijgen meer inzicht in culturele mechanismen, leren signalen herkennen, preventief te handelen en hoe zij op de juiste manier kunnen verwijzen. Ook werkt de conferentie aan het verbinden van formele en informele netwerken en het doorbreken van het taboe op maagdelijkheid en seksualiteit.

Afname risico’s

Het uiteindelijke doel van deze conferentie is een bijdrage te leveren aan het afnemen van de risico’s voor jongeren die ontstaan vanuit onjuiste veronderstellingen rondom maagdelijkheid, maagdenvlies en seksualiteit. Denk aan risico's op eergerelateerd geweld, verstoting of gedwongen uithuwelijking, suïcide, het achterlaten van meiden  in herkomstlanden, ongewenste zwangerschap, abortus en soa.

Samenwerking

De conferentie is een initiatief van Stichting Mythe Ontkracht en is in samenwerking met de Gemeente Amsterdam en Rutgers WPF en met ondersteuning van de Gemeente Rotterdam en Stichting Bevordering van Volkskracht tot stand gekomen.

Kijk voor meer informatie op https://www.mytheontkracht.nl


Deel: ' Persuitnodiging Conferentie Mythes rond maagdelijkheid ontkracht '
Lees ook