Ministerie van Financiën

Persbericht
PERS-2002-168
Den Haag, 27 juni 2002

Persuitnodiging euroconferentie The lessons learned

Een half jaar na de chartale invoering van de euro organiseert het Nationaal Forum voor de introductie van de euro een conferentie over "The lessons learned". Deze conferentie vindt plaats op maandag 1 juli 2002 in de Oude Zaal van de Tweede Kamer en duurt van 14.00 uur tot en met 17.15 uur.

De afgelopen jaren hebben veel mensen gewerkt aan de introductie van de euro. Een operatie van een dergelijke omvang biedt veel kennis voor de toekomst. De centrale vraag op de conferentie luidt dan ook: wat hebben we er van geleerd? Ook komen de uitkomsten van het door Berenschot verzorgd evaluatieonderzoek aan bod waarin de verschillende aspecten van de euro-introductie zijn bekeken, zoals de omwisselingoperatie van munten en biljetten, veiligheid en voorlichting.

De conferentie begint om 14.00 uur met een plenair gedeelte waar minister Zalm een toelichting geeft op de presentatie van de belangrijkste resultaten van de eind-evaluatie. Verder geeft professor Bram De Swaan een uiteenzetting over de euro-invoering. Na deze plenaire sessie volgen vijf afzonderlijke sessies met als thema's: "private sector", "publieke sector", "chartale omwisseling", "openbare orde, veiligheid en justitiële aspecten" en "voorlichting". Om 17.00 uur sluit minister Zalm de conferentie af en zal aansluitend een borrel worden geschonken.

Mediavertegenwoordigers kunnen aan de hele conferentie deelnemen, maar dienen zich hiervoor wel vooraf aan te melden bij het secretariaat van de directie voorlichting van het ministerie van Financiën: 070-3427540. Overigens is de ingang van de conferentie in de Oude Zaal van de Tweede Kamer gelegen aan Binnenhof 1A.

Deel: ' Persuitnodiging euroconferentie The lessons learned '
Lees ook