Provincie Friesland


---

PERSUITNODIGING

Datum: 27-02-03

Op maandagmiddag 3 maart is de start van het bureau natuurmonitoring. Bij de provincie Fryslân zal een speciaal team samen met Friese natuurorganisaties een databank met natuurgegevens opzetten. Na 3 jaar van voorbereiden, gesprekken voeren en besluitvorming, is het nu de tijd voor een feestelijke opening. U bent van harte welkom.

Om 13:30 uur geeft gedeputeerde Anita Andriessen het startsein, daarna zal Niels Schotsman van de provincie een presentatie geven over de plannen en werkzaamheden.

Programma:

13:30 speech gedeputeerde Anita Andriesen
aansluitend korte pauze, tevens gelegenheid voor vragen/interviews gedeputeerde

13.50 Niels Schotsman (prov. Fryslân) powerpointpresentatie natuurmonitoring

14:00 Jan Smittenberg (prov. Fryslân), historie natuurbeleid

14:45 vragen en discussie

15:30 einde en een drankje

Datum: 3 maart

Plaats: Provinciehuis in Leeuwarden (Koffiekamer)
Tijd: 13. 30 uur

Voor meer informatie over deze persuitnodiging: team Communicatie provincie Fryslân, tel. 058 - 292 57 35. Contactpersoon: Siska van der Weij.

---- --

Deel: ' Persuitnodiging natuur monitoring in Friesland '
Lees ook