Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer


---
Uitnodiging (10-6-2002)

---
PERSUITNODIGING
Staatssecretaris Remkes presenteert 'Pleidooi voor de openbare ruimte'

Donderdag 13 juni presenteert staatssecretaris Remkes (VROM) in Rotterdam het 'Pleidooi voor de openbare ruimte'. 'Openbare ruimte in revisie' is één van de tien grote projecten uit de architectuurnota 'Ontwerpen aan Nederland'. Dit project is door Remkes geadopteerd en door het ministerie van VROM samen met de ministeries van LNV en OcenW uitgewerkt. Het pleidooi bevat een analyse van de problemen op het gebied van de openbare ruimte en een voorstel voor een actieprogramma.

Het programma start om 13.00 uur in het Europoint-gebouw II, Galvanistraat 11, Rotterdam, (Grote Maaszaal, 11e
verdieping).

Na enkele presentaties wordt vanaf 14.30 uur samen met bewoners een bezoek gebracht aan het project 'Vierhavenstrip'; dit is één van de vijf voorbeeldprojecten waar een speciaal ontwerpatelier heeft plaatsgevonden als praktijkverkenning op het gebied van openbare ruimte.

Vanaf 16.00 uur is de staatssecretaris in het Nederlands Architectuurinstituut (Nai, Museumpark 25) te gast bij de 'Dag van de Openbare Ruimte'. Na een toelichting op het Pleidooi zal hij er de Omgevingsarchitectuurprijs uitreiken.

U bent van harte welkom als u (een deel van) het programma wilt bijwonen.

Nadere informatie/aanmelden:Persvoorlichting
VROMLoek Caubo 070 339 35 40Willem Klein 070 339 39 81

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=1&goto=7644&site=persbericht )

Deel: ' Persuitnodiging 'Pleidooi voor de openbare ruimte' '
Lees ook