Provincie Drenthe


Persuitnodiging persuitnodiging persuitnodiging

Assen, 12 mei 1999
Persberichtnummer 99-098Op maandag 17 mei a.s. overhandigt gedeputeerde Sipke Swierstra het eindrapport van de corridorstudie N33, 1e fase Assen-Rolde, aan de stuurgroep. Naast gedeputeerde Swierstra zijn wethouder Piek van de gemeente Assen, burgemeester Munniksma van Aa en Hunze en de heer Wijma, hoofd integraal verkeers- en vervoersbeleid van Rijkswaterstaat, in de stuurgroep vertegenwoordigd.

Het doel van de studie was het verminderen van de verkeersproblematiek op de Asserstraat in Rolde en de noord-zuidroute in Assen. Ook een optimalisering van het knooppunt A28/N33 was onderdeel van de studie. De studie is onlangs afgerond en moet een bijdrage gaan leveren aan het verkeersstructuurplan van de gemeente Assen.

Als startpunt voor de bestuurlijke discussie over het eindrapport wil de projectgroep aanstaande maandag haar belangrijkste conclusies presenteren aan de betrokkenen.

Het programma ziet er als volgt uit:

15.15 uur Welkom met koffie/thee

15.30 uur Openingswoord door gedeputeerde Swierstra
15.45 uur Toelichting op het rapport door projectleider De Vries (provincie Drenthe)

16.15 uur Pauze met koffie/thee

16.30 uur Gelegenheid voor vragen

De bijeenkomst vindt plaats in de ontvangstzaal van het provinciehuis in Assen. U bent van harte welkom.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Persuitnodiging presentatie eindrapport corridorstudie N33 '
Lees ook