VERENIGING VNO-NCW

Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties: persuitnodiging

Geachte redacties,

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor een gezamenlijke persconferentie door de voorzitters van de Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO). Deze bijeenkomst wordt gehouden op:

Woensdag 22 mei om 10.00 uur
Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
Lange Poten 10 te Den Haag
Wandelganger I

De heer G.J. Doornbos, voorzitter LTO-Nederland, drs J. de Boer, voorzitter MKB-Nederland en mr J.H. Schraven, voorzitter VNO-NCW, zullen tijdens deze persconferentie de nota 'Werken aan een sterk fundament' namens het bedrijfsleven aan de kabinetsformateur presenteren.

Wij hopen u woensdag de 22e te mogen begroeten.


---
Meer informatie:

Roelf van der Kooij (VNO-NCW): 070-3490167
Rielèn van der Hoek (MKB-Nederland): 015-2191288 Jack Luiten (LTO-Nederland) 070-3382721

16 mei 02 13:54

Deel: ' Persuitnodiging Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties '
Lees ook