Ingezonden persbericht

EPN debat over e-Governance

Persuitnodiging van EPN - Platform voor de informatiesamenleving

Nederland heeft voorsprong op het gebied van e-Government niet kunnen vasthouden.

Nederlandse overheid zakt wereldwijd met internet aanpak van de 7e naar de 11e plaats.

Op 8 mei a.s. organiseert EPN naar aanleiding van een internationaal e-Government onderzoek van Accenture een discussie over de redenen van deze daling.

Datum: woensdag 8 mei 2002

Tijd:14.30 - 17.00 uur (ontvangst vanaf 14.00 uur)

Locatie: Nederlands Congres Centrum, Churchillplein 10 in Den Haag

Ons land behoort, samen met Ierland (10) en Frankrijk (12), met deze score tot de groep volgers. De Nederlandse overheid scoort nog wel boven het wereldgemiddelde (93,4% van de onderscheiden diensten vs. 85,8% wereldwijd) wat betreft het aanbieden van informatie via het net. Zij blijft echter ver achter op gebied van interactie met burgers en bedrijven via het web.

Voorafgaand aan de discussie zal Michel van Rosendaal (Accenture) de uitkomst van het onderzoek presenteren en toelichten. Daarna zal een vertegenwoordiger van het Ministerie van Binnenlandse zaken hierop reageren. Vervolgens vindt er, onder leiding van Peter van der Wel (EPN), discussie plaats tussen een viertal prominenten over wat er moet gebeuren om het tij te keren.


* De heer Arthur Doctors van Leeuwen (vz. cie. Ict en Overheid) zal een pleidooi houden voor meer sturing op het gebied van e- Government door aanstelling van een regeringscommissaris.


* Mevrouw Elly Plooy (lid EU-parlement VVD) houdt een pleidooi voor een coördinerend ict-minister met sterke bevoegdheden.


* De heer Theo Schellekens (lid bestuur VNO-NCW) zal pleiten voor het instellen van een sterke strategische ict-raad die sturing kan geven, niet alleen aan en tussen departementen, maar ook tussen overheid en bedrijfsleven.


* De heer Marcel Bullinga (Internet trendwatcher) zal pleiten voor de bouw van een "Control Card" door de Europese overheid en industrie tesamen. De Control Card is een privacy-, antispam- en identiteitskaart ineen, die kan gaan fungeren als smeerolie in alle E- government en E-business processen.

Vanuit de zaal zal een groot aantal ict-deskundigen meepraten over de gewenste oplossing.

Mocht u een van de deelnemers na afloop willen interviewen, dan bestaat daarvoor de gelegenheid. Wilt u dit dan wel vooraf melden aan onderstaand e-mailadres.

U kunt zich voor de discussie aanmelden door middel van een reply naar info@epn.net.

EPN - Platform voor de informatiesamenleving

EPN is een onafhankelijke stichting met als doel de evenwichtige maatschappelijke inbedding van informatie- en
communicatietechnologie. In het Platform zijn het bedrijfsleven, de politiek, het maatschappelijk middenveld, de wetenschap en de overheid vertegenwoordigd. EPN verricht onderzoek, publiceert en organiseert bijeenkomsten over thema's rond ict en de samenleving.

Deel: ' Persuitnodiging van EPN - Platform voor de informatiesamenleving '
Lees ook