Gemeente Delfzijl

Persbericht

10-02-2003
Persverklaring

INFORMATIE

Wij, de wethouders van Delfzijl, hebben kennis genomen van het besluit van de heer Haaksman, burgemeester van de gemeente Delfzijl, om zich terug te trekken.
We realiseren ons dat hij onder zeer moeilijke omstandigheden en grote druk een besluit heeft moeten nemen dat voor hem en zijn gezin grote gevolgen zal hebben.
Door zijn keus, heeft hij de weg willen vrijmaken voor het vernieuwingsproces in Delfzijl. Hij heeft daarmee de eerste stap gezet in het proces dat moet leiden tot herstel van het vertrouwen van de inwoners van Delfzijl in het bestuur van de gemeente.

De afgelopen vijftien jaren dat de heer Haaksman burgemeester is geweest van de gemeente Delfzijl, heeft hij zich volledig ingezet voor de gemeente. Wij kijken met waardering terug op deze periode.

Met genoegen hebben wij kennis genomen van het feit dat mevrouw A. Jorritsma-Lebbink bereid is het waarnemend burgemeesterschap op zich te nemen. Wij verwachten dat zij met haar ervaring en haar capaciteiten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de oplossingen van de bestuurlijke problemen in Delfzijl.

Wij gaan ons beraden op onze positie en nemen daarover morgen een besluit.

Deel: ' Persverklaring B&W Delfzijl op aftreden Haaksman '
Lees ook