Gemeente Delfzijl

Persbericht

11-02-2003
Persverklaring wethouders

INFORMATIE

De wethouders hebben in hun persbericht van 10 februari 2003 aangegeven zich te zullen beraden op hun positie en daarover vandaag een besluit te nemen.

De wethouders hebben vandaag in collectiviteit een besluit genomen en daarbij aangegeven dat dit besluit eerst zal worden ingebracht bij de fractievoorzitters in hun bijeenkomst van woensdagmorgen 12 februari 2003 met de beoogde bemiddelaars de heren A. Dölle en D. Elzinga.

Na afloop van deze bijeenkomst zal om 15.00 uur een persconferentie worden gehouden, waar het uiteindelijke besluit van de wethouders bekend zal worden gemaakt.

Bij deze persconferentie, die plaats zal hebben in de raadzaal, zullen tevens de heren Dölle en Elzinga aanwezig zijn.

Deel: ' Persverklaring B&W Delfzijl '
Lees ook