expostbus51


MINISTERIE VROM

https://www.minvrom.nl

MIN VROM: Afwezigheid Persvoorlichting VROM

MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN

MILIEUBEHEER

Mededeling
12 mei 1999

afwezigheid persvoorlichting

De afdeling persvoorlichting en externe betrekkingen van het ministerie van VROM zal donderdag 13 en vrijdag 14 mei afwezig zijn. Tijdens deze dagen en ook in het weekend is de dienstdoende voorlichter door tussenkomst van de Centrale Meldkamer bereikbaar, 070 - 339 39 39

12 mei 99 16:39

Deel: ' Persvoorlichting VROM gesloten '
Lees ook