Ministerie van Buitenlandse Zaken


Persbericht 05-01-1999

VOORZIENINGEN VOOR PERS EN VOORLICHTING I.V.M NEDERLANDS LIDMAATSCHAP VAN DE VEILIGHEIDSRAAD.

Bericht van Buitenlandse Zaken

In verband met het Nederlands Lidmaatschap van de Veiligheidsraad zijn bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging te New York speciale voorzieningen getroffen ten behoeve van pers en voorlichting. Sinds december jl is drs Peter Mollema als woordvoerder geplaatst op de Nederlandse Permanente vertegenwoordiging te New York. Hij draagt zorg voor de woordvoering namens de Permanente Vertegenwoordiging over de Nederlandse activiteiten in de Veiligheidsraad. Hij is bereikbaar via : telefoon (werk): 00-1-212-697 55 47 (tst. 1553) id. (mobiel): 00-1-917-863 57 41 sema: 00-1-917-966 52 01 e-mail: mollema@un.int peter.mollema@nyv.minbuza.nl Adres : Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties 235 east 45th Street A&E Building, 16th floor New York, NY 10007 De Nederlandse Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties heeft een eigen website: www.un.int/netherlands. Deze bevat allerlei gegevens over de manier waarop Nederland en de Verenigde Naties met elkaar samenwerken. Centraal onderwerp is het lidmaatschap van Nederland van de Veiligheidsraad (1999-2000). Er zijn links naar sites van de Verenigde Naties (waar bijvoorbeeld alle resoluties zijn te vinden), maar natuurlijk zal de komende maanden ook veel informatie op de eigen site worden gepubliceerd.

Specifieke vragen over de site hebben kunt u richten aan: mollema@un.int

© 1998 minbuza@minbuza.nl

Deel: ' Persvoorzieningen i.v.m. lidmaatschap Veiligheidsraad '
Lees ook