Gemeente Rotterdam


Benoeming programmamanager 'Attractieve Stad'

Het College van B. en W. van de gemeente Rotterdam heeft Peter Schuiten voor een periode van vijf maanden benoemd als programmamanager van het actieplan Attractieve Stad tweede fase. Hij wordt in deze functie aangesteld bij het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam.

Peter Schuiten (Rotterdam,1955) is directeur van een communicatieadviesbureau en voorzitter van de Vereniging Waterstad in Rotterdam. Hij werkte o.m. als presentator bij Radio Rijnmond, Veronica, Sport 7 en Stads-TV Rotterdam. Bij Stads-TV Rotterdam was Peter Schuiten tevens directeur facilitaire en commerciële zaken.

Als programmamanager Attractieve Stad gaat Peter Schuiten zich twee dagen per week bezig houden met het ontwikkelen van een programma voor de tweede fase van het actieplan Attractieve Stad. Het actieplan Attractieve Stad is een onderdeel van het uitvoeringsprogramma 'Ruimte voor Rotterdammers' uit het Collegeprogramma 1998-2002.

De eerste fase van het actieplan behelst de periode tot het jaar 2001 en bevat plannen om het centrum van Rotterdam aantrekkelijker te maken voor bewoners en toeristen, mede met het oog op de evenementen Euro 2000 en de Culturele Hoofdstad in 2001. Naast de korte termijn acties die in de eerste fase worden uitgevoerd moet voor de tweede fase een programma worden uitgewerkt om Rotterdam ook op de langere termijn aantrekkelijker te maken.

Deel: ' Peter Schuiten programmamanager 'Attractieve Stad' Rotterdam '
Lees ook