Cebeco Nederland


5 januari

PETER SMEETS DIRECTEUR COMMUNICATIE CEBECO GROEP

Peter Smeets (48) is per 1 februari 1999 benoemd als directeur van de stafafdeling Communicatie van Cebeco Groep in Rotterdam. Hij volgt in die functie Hein van der Zande op, die op part-timebasis ruim twee jaar als directeur ad-interim aan deze stafafdeling was verbonden. Smeets was tot 1 januari ad-interim hoofd Communicatie Telers en Bestuur van The Greenery/ Coöperatie VTN. Smeets heeft ook voordien op ad-interimbasis diverse communicatie- en marketingfuncties vervuld. Van der Zande gaat zich concentreren op de verdere uitbouw van met name Van der Zande Advies; dit bureau is actief in ketenontwikkelingsprojecten.

Cebeco Groep
Cebeco Groep is de nieuwe naam voor Cebeco-Handelsraad. De ledenraad van Cebeco-Handelsraad heeft in november 1998 de statutenwijziging goedgekeurd waarin de naam Nationale aan- en verkoopcoöperatie Cebeco-Handelsraad per 1 januari 1999 werd gewijzigd in Coöperatie Cebeco Groep U.A. In het dagelijks gebruik wordt gesproken over Cebeco Groep.

Deel: ' Peter Smeets directeur communicatie Cebeco Groep '
Lees ook