Wageningen Universiteit

Persbericht

11 september 2001, nr. 006

Peter van Erp teamleider Paddestoelen

Per 1 augustus is Peter van Erp teamleider van het onderzoeksteam Paddestoelen van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Het onderzoeksteam is gevestigd in Horst - America.

Van Erp heeft hiervoor 10 jaar gewerkt bij het Nutriënten Management Instituut NMI in Wageningen, de laatste jaren als hoofd onderzoek. In zijn voorgaande werk heeft hij onderzoek gedaan op het gebied van organische stof, compostering, meststoffen en de ontwikkeling van bemestingsadviezen. Deze kennis en ervaring die hij hiermee heeft opgedaan sluiten goed aan op het onderzoek aan substraat en de teelt van paddestoelen.

Van Erp wil met zijn onderzoeksteam betaalbare en toepasbare oplossingen bieden voor praktijkproblemen in de paddestoelenteelt. Het onderzoek in Horst-America richt zich op teeltsubstraat, teeltaspecten, kwaliteit van paddestoelen en de ontwikkeling van nieuwe rassen. Behalve de commerciële teelt van paddestoelen onderzoekt het team ook paddestoelen in de natuur.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Zoekwoorden:

Deel: ' Peter van Erp teamleider praktijkonderzoek Paddestoelen '
Lees ook