Petitie brede coalitie: ‘Klimaatbeleid niet consistent’


DEN HAAG, 20140430 -- Het klimaatbeleid van de Nederlandse regering zwalkt. Aan de ene kant is een fonds opgericht voor goedkope leningen voor o.a. woningisolatie. Aan de andere kant heeft het kabinet op 1-1-2014 woningisolatie duurder gemaakt door de btw te verhogen. Daarbij is het kabinet vergeten haar eigen medewerkers en daardoor ook bedrijven en burgers tijdig te informeren over de verandering van de btw-regeling. Daardoor meende zowel de Rijksvoorlichtingsdienst als de Belastingdienst dat de regeling in 2014 ongewijzigd zou doorlopen. Op basis van deze informatie hebben bedrijven opdrachten geaccepteerd en offertes uitgebracht aan burgers en woningcorporaties.

Staatssecretaris Wiebes erkent* dat er fouten zijn gemaakt bij de communicatie van de wijziging maar vindt dat de bedrijven op moeten draaien voor de schade die daardoor is ontstaan. Dit was de druppel die de emmer deed overlopen en aanleiding vormde een verzoek in te dienen bij de Tweede Kamer om een petitie te mogen aanbieden, omdat ook over de reden nog grote onduidelijkheid bestond. Het kabinet heeft de btw niet heeft verhoogd om extra inkomsten te krijgen. Dat komt omdat de extra opbrengst door de hogere btw-heffing te niet wordt gedaan door een daling van de omzet.

De Commissie Financiën heeft dit verzoek gehonoreerd in de procedurevergadering van 23 april. De petitie zal op dinsdag 13 mei worden aangeboden, net op tijd voor het Algemeen Overleg dat op 15 mei zal worden gehouden. De petitie wordt inmiddels ondersteund door een brede coalitie van organisaties waaronder de SBVN, VENIN, Spaar het Klimaat en Klimaatbureau HIER. De initiatiefgroep hoopt dat nog meer organisaties zich hierbij zullen aansluiten en dat veel burgers de petitie online zullen ondertekenen via: https://energiebesparingsbeleid.petities.nl/

Letterlijke tekst online-petitie:

[Logo's 'Hier', 'SBVN', 'Spaar het Klimaat', 'Venin' en 'Tonzon' bij petitie voor consistent en duurzaam energiebesparingsbeleid] naam petitie
Voor een consistent en duurzaam energiebesparingsbeleid
korte beschrijving
Op 1-1-2014 is de btw op woningisolatie verhoogd. Het duurder maken van woningisolatie bevordert niet het animo om energiebesparende maatregelen te treffen en is daarmee in strijd met de klimaatdoelstelling van het kabinet en de wens om de afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen te verminderen.

Wij
bedrijven in de isolatiesector en burgers en organisaties die energiebesparing willen stimuleren

Constateren
Dat het kabinet geen consistent energiebesparingsbeleid voert. Aan de ene kant wordt een fonds opgericht voor goedkope leningen om energiebesparende maatregelen te kunnen treffen terwijl aan de andere kant op 1-1-2014 woningisolatie duurder is gemaakt door de btw op woningisolatie te verhogen. Daarbij is de Rijksoverheid vergeten de wijziging van de btw-regeling tijdig te communiceren naar het bedrijfsleven en het publiek.

Verzoeken

De Tweede Kamer:
1. Het grote belang van energiebesparing en daarmee warmte-isolatie voor de toekomst van Nederland te erkennen en te verankeren.
2. Er voor te zorgen dat er een consistent en duurzaam energiebesparingsbeleid gevoerd gaat worden.
3. De ingangsdatum van de verhoging van de btw op woningisolatie uit te stellen
4. totdat een nieuwe, duurzame regeling is ingevoerd.

Een van de eerste ondertekenaars is voormalig Staatssecretaris Dick Tommel die ook bij de aanbieding op 13 mei aanwezig zal zijn. De initiatiefgroep hoopt dat veel burgers hem zullen volgen.

Het isoleren van woningen en gebouwen levert de samenleving extra werkgelegenheid en (woon)lastenverlichting op. Iedere m³ gas die daardoor in de Nederlandse bodem kan blijven, zal over dertig jaar een veelvoud opbrengen dan wat het nu doet. We zijn het aan toekomstige generaties verplicht zorgvuldig om te gaan met onze bodemschatten en aan de Groningers om niet meer gas te winnen dan beslist noodzakelijk is. Het duurder maken van woningisolatie door de btw per 1 januari 2014 te verhogen, bevordert niet de toepassing van woningisolatie is daarmee strijdig met de klimaatdoelstelling van dit kabinet. De manier waarop de wijziging van de regeling is gecommuniceerd, past niet binnen de kaders van behoorlijk bestuur. Vandaar het beroep op de Nederlandse volksvertegenwoordiging om het grote belang van warmte-isolatie voor de toekomst van Nederland te erkennen en ervoor te zorgen dat er een consistent en duurzaam beleid gevoerd gaat worden. Het voortdurend wisselende beleid dat tot dusver is gevoerd, is slecht voor de continuïteit van deze jonge bedrijfstak en slecht voor het animo van de burger om energiebesparende maatregelen te treffen.

Zwalkend beleid:
Om de afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen te verminderen is in de zeventiger jaren van de vorige eeuw het (eerste) Nationaal Isolatie Programma (NIP) opgezet. Onder Dries van Agt werd daarvan het eerste deel wegbezuinigd in het kader van ‘bestek 81’. Onder Ruud Lubbers werd 6 jaar later het resterende deel wegbezuinigd. Dit is misschien wel een van de slechtste beslissingen ooit geweest, want op dat moment was de noodzaak al duidelijk en werd al serieus nagedacht hoe het verbruik van fossiele brandstoffen beperkt zou kunnen worden om de klimaatveranderingen te temperen. Dat mondde uiteindelijke uit tot een soort 2e isolatieprogramma met een Energie Premie Regeling die aanvankelijk werd uitgevoerd door de Belastingdienst. Ook deze regeling werd later wegbezuinigd. In die tijd werd een wijziging van de regelgeving nog wel ruimschoots van te voren aangekondigd. Dat heeft overigens niet kunnen verhinderen dat er iedere keer opnieuw een koude sanering van deze jonge bedrijfstak heeft plaatsgevonden.

De Nederlandse isolatiesector dacht nu eindelijk in een rustig vaarwater te zijn beland. Geen gedoe meer met subsidies maar een permanente verlaging van de btw op woningisolatie naar 6% over de gehele aanneemsom. Woningisolatie werd ingedeeld in de categorie werkzaamheden aan woningen zoals schilderen, stukadoren en schoonmaken waarvoor de 6% btw-regeling over de gehele aanneemsom al langer gold.

Onduidelijk is nog waarom het Ministerie van Financiën woningisolatie al zo snel weer uit deze categorie heeft gelicht en (gelukkig voor hen) schilderen, stukadoren en schoonmaken ongemoeid heeft gelaten. Onduidelijk is ook waarom men dit niet heeft overlegd met andere departementen die betrokken zijn bij woningisolatie en het klimaatbeleid. Onduidelijk is ook waarom de Rijksoverheid zijn eigen medewerkers bij de Belastingdienst en de Rijksvoorlichtingsdienst niet heeft geïnformeerd over de voorgenomen wijziging waardoor deze tot eind december 2013 bleven beweren dat er niets zou veranderen.

*zie de laatste brief van de Staatssecretaris in de bundel brieven die 15 mei op de agenda van de Tweede Kamer staat: https://www.dropbox.com/s/s81p1f9h9hyjm4p/Dossier%20btw-verhoging.pdf


Deel: ' Petitie brede coalitie 'Klimaatbeleid regering niet consistent' '
Lees ook