SP

Petitie WAO voor Tweede Kamer

Petitie WAO voor Tweede Kamer

De door het aktiecomité ~Handen Af van de WAO~ gestarte aktie tegen de WAO-plannen van het kabinet wordt breed gesteund vanuit de samenleving. Op 4 maart 1999 zal het aktiecomité samen met vertegenwoordigers van organisaties van arbeidsongeschikten, uitkeringsgerechtigden en patiënten een petitie aanbieden aan de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. Daarin wordt de Tweede Kamer gevraagd de WAO'ers nu eindelijk eens met rust te laten en ervoor te zorgen dat de arbeid geschikt gemaakt wordt voor de mensen in plaats van omgekeerd de mensen geschikt gemaakt voor de arbeid.

Het op initiatief van de SP opgerichte aktiecomité ~Handen Af van de WAO~ heeft inmiddels ruim 2 miljoen kaarten verspreid. Een officiële WAORSCHUWING aan het adres van het kabinet om de WAO in tact te laten.
Zo'n 20 organisaties van arbeidsongeschikten,
uitkeringsgerechtigden, en patiënten hebben zich achter de aktie geschaard en hun leden opgeroepen de WAORSCHUWING aan minister-president Kok toe te sturen.
Uit de reacties wordt duidelijk dat velen zich ernstig zorgen maken over de toekomst van de WAO. Gaan we een herhaling tegemoet van het drama uit 1993 toen massa's WAO'ers bij herkeuring uit de uitkering werden gekieperd, en uiteindelijk in de bijstand kwamen. Worden de dreigementen van de VVD en werkgevers bewaarheid dat de uitkeringen moeten worden verlaagd als de plannen van het kabinet niet lukken.
Het aktiecomité ~Handen Af van de WAO~ vindt dat dit kabinet de verkeerde keuze maakt. In plaats van weer de keuringen aan te pakken moet de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid worden aangepakt, te weten de arbeidsomstandigheden. In plaats van de uitkeringsgerechtigden de stuipen op het lijf te jagen moeten nu de werkgevers worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden voor de arbeidsomstandigheden.
Samen met vertegenwoordigers van de organisaties van arbeidsongeschikten, uitkeringsgerechtigden en patiënten biedt daarom het aktiecomité de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op donderdag 4 maart 1999 's morgens om 9.45 uur een petitie aan waarin de Kamer gevraagd wordt de WAO'ers eindelijk eens met rust te laten.

Inlichtingen: Frans Moor, 0174-382876
Jan de Wit: 070-3182807


02 mrt 99 14:25

Deel: ' Petitie Handen Af van de WAO voor Tweede Kamer '
Lees ook