Persbericht Milieudefensie

Omwonenden bieden petitie luchtvaart en milieu aan tijdens de Europese ministerraad

Burgers uit vijf EU-landen geven ministers cheque van 45 miljard Euro

Brussel/Amsterdam, 15 juni 1999 --- Zo'n vijftig vertegenwoordigers van milieu- en bewonersorganisaties die actief zijn en rond de vier grootste Europese luchthavens (Parijs, Londen, Amsterdam en Frankfurt) en in Luxemburg, bieden hun ministers van Transport tijdens de EU-ministerraad op 17 juni een petitie aan. De ministers nemen een letterlijk en figuurlijk gigantische cheque in ontvangst, die symbool staat voor de subsidies en gemiste
belastinginkomsten van minstens 45 miljard Euro. Dit bedrag gaat elk jaar naar de transportsector via belasting-vrijstellingen en andere vormen van subsidies in de Europese Unie. De organisaties roepen hun ministers op om een aantal problemen snel op EU- niveau aan te pakken. Het gaat om de groeiende bedreiging voor het milieu door de luchtvaartsector en de miljoenen mensen wier dagelijks leven wordt verstoord door het lawaai van vliegtuigen, stank en toenemende risico's voor veiligheid en gezondheid.

De organisaties vragen om maatregelen als het invoeren van een milieuheffing, een verbod op nachtvluchten, goede alternatieven voor korte afstandsvluchten en een einde aan subsidiering en belastingvrijstellingen.

Overhandiging

De ministers zullen een `cheque' ontvangen, een petitie, een rapport over de vier vliegvelden en een `vliegveld survival kit' voor omwonenden. Een enorme cheque geeft de misgelopen inkomsten weer door de privileges van de luchtvaartsector.

Wat: ontmoeting milieu- en bewonersorganisaties met de EU-transportministers

Datum, tijd: donderdag 17 juni, 9.40 uur

Plaats: de lobby van het Sofi Hotel Plateau de Kirchberg, Centre Europeen, 6 Rue du Fort Niedergrunewald, Luxemburg

Groei van het luchtverkeer en de echte kosten voor de EU-burgers en het milieu

Vliegverkeer is de snelst groeiende wijze van vervoer. De huidige groei van 5 tot 6 procent per jaar in Europa betekent dat de hoeveelheid luchtverkeer binnen vijftien jaar zal verdubbelen. Meer vliegtuigen, zelfs als deze schoner en stiller zijn, betekenen simpelweg meer milieuproblemen omdat de groei van het vliegverkeer de technologische verbeteringen compenseert. Het huidige overheidsbeleid ten aanzien van vliegverkeer richt zich vooral op groei en het bevoordelen van luchtvaart boven andere vormen van transport. Er wordt geen belasting geheven op brandstof, geen BTW op tickets en luchtvaartmaatschappijen en uitbreidingen van vliegvelden worden gesubsidieerd terwijl de kosten van de effecten voor het milieu niet doorberekend worden in de prijs van een ticket. Voorzichtige inschattingen laten zien dat deze verborgen kosten minimaal 45 miljard Euro per jaar bedragen, alleen al in de Europese Unie.

Milieueffecten

Het United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het platform van wetenschappers, publiceerde onlangs een Special Rapport: `Luchtvaart en het Mondiale Klimaat', waarin wordt geconcludeerd dat de uitstoot van het luchtverkeer inmiddels verantwoordelijk is voor 3,5 procent van het broeikaseffect. Dit percentage kan groeien tot 15 procent in het jaar 2050. In het rapport wordt ook geconcludeerd dat, om tot een flinke verbetering voor het milieu te komen, maatregelen moeten worden genomen die verder gaan dan technologische en operationele aanpassingen. Luchtverkeer veroorzaakt ook flinke problemen voor het milieu en het welzijn van mensen die in de buurt van vliegvelden wonen. Hun nachtrust wordt verstoord, het neerstortgevaar van vliegtuigen neemt toe, terwijl er steeds meer bewijs beschikbaar komt dat het wonen in de buurt van een vliegveld negatieve gevolgen voor de gezondheid heeft.

Europese alliantie

Milieu- en bewonersorganisaties die actief zijn rond de vier belangrijkste Europese vliegvelden (Parijs, Londen, Frankfurt en Amsterdam), hebben een alliantie gevormd met de door `Friends of the Earth Europe' geleide campagne `The Right Price for Air Travel'. Deze campagne wordt gesteund door meer dan 150 organisaties in 20 Europese landen. Doel van de campagne is maatregelen ingevoerd te krijgen die de milieueffecten van luchtvaart indammen.

####

Deel: ' Petitie luchtvaart en milieu omwonenden luchthavens Europa '
Lees ook