Stichting Wakker Dier

Persbericht - PETITIE VOOR 2e KAMER 26 september 2001

Op de vierde dinsdag van september presenteerden 18 organisaties, waaronder Wakker Dier, de Dierenbescherming en LTO-Nederland hun gezamenlijke standpunt tegen het non-vaccinatiebeleid aan de Tweede Kamer. Het dringende verzoek aan de Kamerleden was om zich actief in te zetten voor een Europese aanpassing van het beleid. Het doden en vervolgens vernietigen van gezonde dieren als gevolg van het non-vaccinatiebeleid bij een uitbraak van mond- en klauwzeer is voor Wakker Dier onacceptabel. Al eerder overhandigde Wakker Dier dit verzoek persoonlijk aan minister Brinkhorst.
Maar de gevolgen van dit huidige beleid zijn ook voor de boeren, de recreatieve sector, de dierenartsen en vele andere betrokkenen zeer groot. Gezamenlijk hebben zij de noodzaak tot wijziging van het beleid uitgesproken en vragen zij aan de Kamer om hier bij de Europese Unie op aan te dringen. De EU regelgeving verbiedt het inenten van dieren tegen mond- en klauwzeer, terwijl vaccinatie van dieren ruimingen kan voorkomen. In Nederland alleen al zijn afgelopen voorjaar ruim 265.000 gezonde dieren uit voorzorg vernietigd. noodzakelijk. In het standpunt geven de organisaties aan dat inenten van productiedieren, hobbydieren, dierentuindieren en in het wild levende dieren na uitbraak van mond- en klauwzeer mogelijk gemaakt moet worden. Ook dienen de nadelige gevolgen van een ziekte-uitbraak voor de export van producten zoveel mogelijk worden beperkt.

Deel: ' Petitie voor 2e kamer tegen non-vaccinatiebeleid '
Lees ook