Petroplus International N.V.

Published: 08:18 11.03.2003 GMT+1 /Source: Petroplus International NV /AEX: PETRP /ISIN: NL0000376937

Petroplus boekt in vierde kwartaal break-even resultaat

Petroplus International N.V. ("Petroplus"), Europa's toonaangevende midstream oliemaatschappij, maakt vandaag, vooruitlopend op de publicatie van haar 2002 jaarcijfers op 14 maart 2003, bekend dat het geconsolideerde netto resultaat over het vierde kwartaal 2002 , na verwerking van een aantal eenmalige baten en lasten, 0,4 miljoen negatief bedraagt. Vr eenmalige posten komt het geconsolideerde netto resultaat over het vierde kwartaal op een geconsolideerd netto verlies van 3,3 miljoen uit, een substantile verbetering ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2002. Het geconsolideerde netto resultaat over het gehele jaar 2002 komt daarmee uit op een verlies van 24,6 miljoen (2001: een winst van 38,2 miljoen)

Als gevolg van de gemiddeld betere raffinagemarges over het vierde kwartaal, verbeterden de resultaten van de divisie Raffinage ten opzichte van eerdere kwartalen van 2002. Oktober en november gaven een stijging van de raffinagemarges te zien, in december verslechterden de marges echter weer als gevolg van de problemen in Venezuela, die een scherpe stijging van de ruwe olieprijs veroorzaakten. De resultaten van de divisies Marketing en Logistiek bleven achter als gevolg van de zeer sterke backwardation op de termijnmarkten alsmede als gevolg van de lage Rijnvrachttarieven en relatief milde temperaturen in november en december. Per saldo verbeterde het geconsolideerde resultaat vr eenmalige posten substantieel in vergelijking met het resultaat over het derde kwartaal van 2002, maar blijft per saldo negatief.

Zoals reeds werd aangekondigd op 19 november 2002, heeft Petroplus haar Zwitserse bitumen marketingactiviteiten voor circa USD 22 miljoen (bruto voor belasting) verkocht aan AB Nynas Petroleum ("Nynas"). Bovendien heeft Petroplus voor ongeveer hetzelfde bedrag de bitumenraffinaderij van Nynas in Antwerpen overgenomen. Petroplus zal de opbrengst uit de verkoop van haar Zwitserse bitumen marketingactiviteiten in haar cijfers over het vierde kwartaal van 2002 verantwoorden als eenmalige post. Omdat de hieraan verbonden overdracht van de installatie in Antwerpen daadwerkelijk in 2003 plaatsvond, zal deze acquisitie pas in 2003 kunnen worden verantwoord. De opgetreden vertraging is het directe gevolg van de periode van politieke instabiliteit in Venezuela (PDVSA, de Venezolaanse staatsoliemaatschappij is 50% aandeelhouder van Nynas).

In het vierde kwartaal 2002 is tevens een aantal negatieve eenmalige posten geboekt: een voorziening in verband met onderdekking van het pensioenfonds in het Verenigd Koninkrijk; reorganisatiekosten; afboeking van goodwill; afwaardering in niet-kernactiviteiten; afboeken van kosten die werden gemaakt in verband met een voorgenomen, doch inmiddels afgeblazen, acquisitie.

Nadere details zullen op vrijdag 14 maart 2002 vr beurs bekend worden gemaakt , alsmede gedurende de webcast van de 2002 jaarcijfers (zie www.petroplusinternational.com voor meer informatie inzake de webcast).

Voor de redactie:

Profiel Petroplus International N.V.
Petroplus International N.V. ("Petroplus") is een oliemaatschappij, die zich richt op de Europese midstream oliemarkt. De kernactiviteiten van Petroplus zijn olie (raffinage en marketing) en logistiek (voornamelijk opslag). De onderneming heeft zich ten doel gesteld de toonaangevende midstream oliemaatschappij van Europa te worden. Petroplus is eigenaar van de 65.000 bpd raffinaderij in Antwerpen, de 68.000 bpd raffinaderij in Cressier en de 117.000 bpd raffinaderij in Teesside, de grootste producent van Ultra Low Sulphur Diesel (ULSD) in Groot-Brittanni. Petroplus heeft een verkoopvolume van meer dan 20 miljoen ton per jaar, voornamelijk destillaten, en een opslagcapaciteit van 5,0 miljoen m door heel West-Europa. Petroplus exploiteert daarnaast onbemande tankstations onder het merk Tango. Petroplus, met het hoofdkantoor in Rotterdam en regionale hoofdkantoren in Hamburg en Zug, heeft vestigingen in meer dan 20 landen en heeft circa 1000 mensen in dienst. Petroplus is sinds 14 juli 1998 genoteerd aan de Officile Markt van Euronext Amsterdam. Reuters: PPV.AS
Bloomberg: PETR NA

Midstream oliesector
Midstream is de term die wordt gebruikt voor dat gedeelte van de olieketen, gericht op raffinage van ruwe olie, opslag en groothandelsactiviteiten van olieproducten. De sector heeft zich ontwikkeld in de VS, waar onafhankelijke raffinadeurs als Tosco, Valero Energy, Sunoco en Ultramar Diamond Shamrock in de afgelopen 10 jaar zijn opgekomen. Deze bedrijven hebben momenteel meer dan 25% van de totale raffinagecapaciteit in de VS in handen. De belangrijkste aspecten van hun benadering zijn het optimaal gebruik maken van een rationalisatieproces op het gebied van raffinage en marketing in de VS en het overnemen van midstream en retail marketing assets van de grotere oliemaatschappijen voor een fractie van de vervangingskosten. Midstream oliemaatschappijen zijn in staat de raffinaderijen en andere assets tegen lagere kosten te exploiteren en zo de raffinagemarge te verbeteren. Deze bedrijven zijn met name in staat marges te verbeteren door overheadkosten te verminderen, productie te verhogen en productopbrengsten te verbeteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Petroplus International N.V.:
Marcel van Poecke, Willem Willemstein
Raad van Bestuur

Martijn Schuttever, Investor Relations Manager
tel: +31-10-242 5900

www.petroplusinternational.com

Petroplus International N.V.
P.O. Box 85002
3009 MA Rotterdam
The Netherlands
Phone: +31 (0)10 242 5900
Fax: +31 (0)10 242 6052
E-mail: IR@petroplus.nl
Website: http:// www.petroplusinternational.com

Deel: ' Petroplus boekt in vierde kwartaal break-even resultaat '
Lees ook