Petroplus International N.V.

Published: 07:47 14.03.2003 GMT+1 /Source: Petroplus International NV /AEX: PETRP /ISIN: NL0000376937

Petroplus boekt netto verlies van EUR 24,6 miljoen in 2002

Break-even resultaat in vierde kwartaal

Petroplus International N.V. ("Petroplus"), Europa's toonaangevende midstream oliemaatschappij, maakt vandaag haar 2002 jaarcijfers bekend:


* Een omzetdaling van 3,8 % naar EUR 5.217 miljoen (2001: EUR 5.425 miljoen)

* Een brutowinstdaling van 18,2 % naar EUR 180,9 miljoen (2001: EUR 221,2 miljoen)

* Een EBITDA daling van 57,5 % naar EUR 36,2 miljoen (2001: EUR 85,1 miljoen)

* Een bedrijfsresultaatdaling van 84,2 % naar EUR 10,2 miljoen (2001: EUR 64,4 miljoen)

* Een netto verlies van EUR 24,6 miljoen
(2001: EUR 38,2 miljoen winst)

* Een netto verlies per aandeel van EUR 0,85
(2001: EUR 1,35 winst)

Het verlies over het gehele jaar 2002 is het eerste verlies van Petroplus in haar 10-jarige historie en is voornamelijk te wijten aan de wereldwijde verslechtering van de raffinagemarges. De combinatie van relatief hoge olieprijzen door onzekerheid in het Midden-Oosten en politieke onrust in Venezuela, de straffe productiediscipline van OPEC, een milde start van de winter in Europa en de Verenigde Staten, een lagere vraag naar kerosine door de teruggang in de luchtvaart en een wereldwijde stagnatie van de economische groei, veroorzaakten het slechte raffinageklimaat. Raffinagemarges daalden in 2002 tot het laagste niveau van de afgelopen 15 jaar.

Het geconsolideerde netto resultaat over het vierde kwartaal 2002, na verwerking van een aantal eenmalige posten, bedraagt EUR 0,4 miljoen negatief. Vóór eenmalige posten komt het geconsolideerde netto resultaat over het vierde kwartaal uit op verlies van EUR 3,3 miljoen, een substantiële verbetering ten opzichte van elk van de voorgaande kwartalen van 2002.

Eenmalige Kosten
In 2002 werd een aantal eenmalige posten geboekt:
* Divisie Raffinage: Een totaal bedrag van EUR 9,5 miljoen (negatief) met betrekking tot verschillende voorzieningen voor reorganisaties en kleinere afschrijvingen en een voorziening in verband met een onderdekking van het pensioenfonds in het Verenigd Koninkrijk;

* Divisie Marketing: Een totaal bedrag van EUR 19,6 miljoen (positief) in verband met de verkoop van de Zwitserse bitumen marketingactiviteiten en een voorziening in verband met een onderdekking van het pensioenfonds in het Verenigd Koninkrijk;
* Overige activiteiten: Een totaal bedrag van EUR 4,2 miljoen (negatief), waarvan EUR 2,5 miljoen in het tweede kwartaal, in verband met reorganisatiekosten en kosten gemaakt voor een geplande overname die werd afgezegd;

* Deelnemingen: Een totaal bedrag van EUR 3,8 miljoen (negatief) in verband met een afschrijving van goodwill en een afwaardering van andere activa met betrekking tot niet-kernactiviteiten.

Raffinage
De divisie Raffinage had een cumulatief netto bedrijfsresultaat over 2002 van EUR 29,2 miljoen vergeleken met een positief netto bedrijfsresultaat van EUR 21,5 miljoen gerealiseerd in 2001. Het vierde kwartaal vertoonde een verbetering in vergelijking met de eerste drie kwartalen van 2002. De divisie realiseerde een netto bedrijfsresultaat van EUR 8,0 miljoen vóór eenmalige posten (EUR 1,5 miljoen verlies inclusief eenmalige posten).

Oktober en november vertoonden een stijging van de raffinagemarges, echter in december verslechterden de marges als gevolg van de politieke onrust in Venezuela, waardoor de ruwe olie prijzen en de vrachtpremies voor ruwe olie sterk stegen. De Ultra Low Sulphur diesel (ULSD) premies startten hoog, maar daalden scherp in december omdat grote hoeveelheden speculatieve opslag in de ARA-regio (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen) werden gedumpt. De als gevolg hiervan lagere ULSD-marges beperkten het voordeel van de nieuwe en eind november opgestarte ontzwavelingsinstallatie in Antwerpen, in staat om grote hoeveelheden 10 ppm ULSD te produceren.

De gemiddelde bezettingsgraad van de Petroplus raffinaderijen in 2002 bedroeg 68%. Het grootste gedeelte van de resterende 32% wordt verklaard door de onbenutte capaciteit vanwege een gereduceerde doorzet om economische redenen (27%) en het restant vanwege onderhoud. De Teesside raffinaderij was voor onderhoud praktisch de gehele maand juni dicht, twee maanden vroeger dan gepland. De Antwerpen raffinaderij ging dicht voor het grootste deel van het tweede en derde kwartaal om het effect van de slechte raffinagemarkt zoveel mogelijk te beperken.
Marketing
Het netto bedrijfsresultaat voor de divisie Marketing over het gehele jaar 2002 was EUR 36,8 miljoen positief (inclusief eenmalige posten), versus EUR 33,7 miljoen positief over 2001. Exclusief eenmalige posten was het bedrijfsresultaat EUR 23,9 miljoen positief.
De divisie presteerde in het vierde kwartaal beneden verwachting met een negatief netto bedrijfsresultaat van EUR 3,3 miljoen (exclusief eenmalige posten) in vergelijking met een positief bedrijfsresultaat van EUR 10,2 miljoen in het derde kwartaal van 2002. Echter inclusief eenmalige bijzondere baten is het netto bedrijfsresultaat EUR 16,2 miljoen.

De divisie Marketing werd ernstig getroffen door de zeer sterke backwardation op de termijnmarkten en de lage Rijnvrachttarieven. Bovendien stegen de hedgingkosten in een backwardated markt. De Rijnvrachttarieven in 2002 waren de laagste van de laatste drie jaren. De lage vrachttarieven, die een overschot aan aanbod weerspiegelen, hadden gedurende het hele jaar een aanzienlijk effect op de Duitse groothandelsactiviteiten, resulterend in lagere volumes en kleinere marges. Als onderdeel van het eerder aangekondigde kostenbesparingsprogramma heeft Petroplus haar Duitse groothandelsorganisatie geconsolideerd op één locatie. Sinds oktober zijn alle marketingactiviteiten, die voorheen in Neuss werden uitgevoerd, verhuisd naar het bestaande kantoor in Hamburg. Petroplus had in het Verenigd Koninkrijk ernstig te lijden onder de daling van de ULSD- premies later in het jaar. De stremming van de Rijn gedurende de maand november en de langzame start van de winter in december hadden een negatieve invloed op de Duitse en Zwitserse marketingresultaten.
De bunkeractiviteiten van North Sea Petroleum en Frisol continueerden hun positieve bijdrage aan de resultaten van de divisie Marketing.

Nynas Zwitserland
Zoals aangekondigd op 19 november 2002 heeft Petroplus haar Zwitserse bitumen marketingactiviteiten verkocht voor USD 21,9 miljoen vóór belastingen aan AB Nynas Petroleum ("Nynas"). De inkomsten worden als een eenmalige bate gerapporteerd in de marketingresultaten over het vierde kwartaal 2002. Op EBITDA-niveau droegen productie en marketing van bitumen gemiddeld USD 3,5 miljoen per jaar bij aan het resultaat van de Zwitserse Raffinage & Marketing divisies.
Voor de toekomst is een lange termijn contract voor de levering van ongeveer 135.000 MT per jaar, oorspronkelijk voor 5 jaar, met Nynas ondertekend. Petroplus zal de productie van bitumen voortzetten ten behoeve van de verkoopactiviteiten van Nynas. Nynas zal alle bestaande bitumenklanten van Petroplus in Zwitserland overnemen.

Tango
Het succes van Tango wordt weerspiegeld in het aantal nieuwe deelnemers dat het onbemande concept van Tango kopieert. Naast Tango, die in Nederland marktleider is van onbemande tankstations, zijn Shell (Tinq), Esso Express en de ANWB ook in deze markt van onbemande tankstations gestapt. Momenteel zijn er 53 Tango-stations in Nederland: 51 operationeel en 2 in aanbouw. Eind vorig jaar waren dat er 44 operationeel plus een aantal in aanbouw. Tango's activiteiten in België worden voorzichtig uitgebreid. Het enige pilot station is operationeel sinds eind oktober 2002. De resultaten zijn veelbelovend en een aantal additionele stations zal in 2003 worden geopend om de markt verder te testen. In Spanje is Petroplus inmiddels wettelijk geregistreerd en Tango hoopt in de tweede helft van 2003 een pilot station te openen. Momenteel worden commerciële onderhandelingen gevoerd met leveranciers en aannemers.

Logistiek
Voor het gehele jaar 2002 was het bedrijfsresultaat van de divisie Logistiek EUR 11,5 miljoen positief vergeleken met EUR 13,0 miljoen positief in 2001. De divisie presteerde in het vierde kwartaal beneden verwachting met een netto bedrijfsresultaat van EUR 0,1 miljoen positief vergeleken met EUR 3,1 miljoen positief in het derde kwartaal van 2002.

Sterke backwardation en de achterblijvende vraag naar huisbrandolie in de Duitse markt hadden een aanzienlijk effect op de vierde kwartaalresultaten.

Over het jaar 2002 presteerde Logistiek in lijn met de verwachtingen. Totaal EBITDA voor het jaar was 3% lager in vergelijking met 2001, een bevredigende prestatie gezien de hoge ruwe olieprijzen en de sterke backwardation. Het overgenomen depot van Hoechst in Vlissingen (Nederland) is in gebruik sinds april 2002 en de operaties zijn in lijn met de verwachtingen.

LNG (Liquified Natural Gas)
Zoals gemeld op 14 februari 2003 heeft Petroplus een bouwvergunning gekregen voor de constructie van het eerder aangekondigde "Liquified Natural Gas" project in Milford Haven, Wales. De definitieve goedkeuring voor het plan wordt in juni verwacht en hangt af van de verlenging van Transco's pijpleiding naar Milford Haven. Hierdoor is Petroplus in staat onderhandelingen met diverse partijen te starten. Petroplus blijft erbij dat een uiteindelijke beslissing om door te gaan pas zal worden genomen nadat aan alle planning, commerciële en financiële condities zal zijn voldaan.

Overige activiteiten en Centrale Overhead kosten Over het gehele jaar 2002 bedroeg het operationele bedrijfsresultaat van de overige activiteiten EUR 9,0 miljoen negatief ten opzichte van een verlies van EUR 3,9 miljoen over 2001, dat werd beïnvloed door de opbrengst van de verkoop van Petroplus' aandeel in British Benzol. In het vierde kwartaal 2002 werd een negatief netto bedrijfsresultaat geboekt van EUR 3,6 miljoen, inclusief een eenmalige last van EUR 1,7 miljoen.

Oxyde Chemicals presteerde in 2002 sterk en opende een nieuw verkoopkantoor in Italië. Oxyde heeft plannen om haar Europese activiteiten verder uit te breiden. Qlear werd gereorganiseerd in 2002 en droeg negatief bij tot de resultaten van Petroplus.

Recente ontwikkelingen in 2003
Nynas Antwerpen: Zoals aangekondigd op 14 februari 2003 heeft Petroplus de aandelen overgenomen van de bitumenraffinaderij van Nynas, Antwerpen. De hiermee gepaard gaande overdracht van de installatie vond plaats in 2003 en als gevolg wordt de overname pas dit jaar in de boeken verwerkt. De boekwaarde van de overgenomen activa is ongeveer EUR 20,5 miljoen. Petroplus zal EUR 14,3 miljoen betalen voor de aandelen en zal een lening van EUR 6,2 miljoen van het moederbedrijf overnemen. Het bedrag van de transactie vertegenwoordigt 16% van de geschatte vervangingswaarde van de bitumeninstallatie.
Petroplus heeft eveneens lange termijn leveringscontracten met Nynas afgesloten. Een leveringscontract voor bitumen van Petroplus aan Nynas voor ongeveer 600.000 MT per jaar, in aanvang voor een periode van vijf jaar en een contract voor de levering van Venezolaanse ruwe olie of een geschikte alternatieve kwaliteit door Nynas aan Petroplus. Petroplus produceert de bitumen op een netback basis, met een gegarandeerd rendement op activa. Gebaseerd op eerder uitgevoerde testen in 2002 hebben beide ondernemingen de intentie door te starten met de verwerking van meerdere soorten ruwe olie de flexibiliteit van de gecombineerde raffinaderijen te verhogen. Dit zal bijdragen tot het maximaliseren van de raffinagemarge rekening houdend met het seizoenspatroon voor bitumen (zomer) en voor gasolie en diesel (winter) en verhoogt teven de continuïteit van de levering van ruwe olie.

Gedo & Tango: De voltooiing van de eerder aangekondigde verhoging van het aandeel in Tango en de overname van de activiteiten van oliehandelaar Gedo naderen de eindfase. De overname is goedgekeurd door de Nederlandse Mededingingsautoriteiten (NMa) en de financiële en juridische due diligence is succesvol afgerond. Verwacht wordt, dat de laatste contractdetails binnen een maand zijn afgerond. Eerst zullen de activiteiten van Gedo gestroomlijnd worden om te voldoen aan Tango's eisen. In een later stadium zullen mogelijke synergieën met bestaande groothandelsactiviteiten van Petroplus en activiteiten op het gebied van speciale producten (paraffine) worden onderzocht. Verdere details hoe deze transactie zal worden gefinancierd zullen worden aangegeven bij de definitieve afronding van de transactie.

Vooruitzichten
Het jaar 2002 was een erg moeilijk jaar voor de raffinage-industrie wereldwijd. De markten werden gedomineerd door zwakke raffinagemarges en, met name in het vierde kwartaal, door zware backwardation in de termijnmarkten voor olieproducten. Deze situatie zette zich in eerste instantie voort in 2003. Ofschoon de raffinagemarges recentelijk verbeterden, continueert de sterke backwardation op de termijnmarkten. De markt is extreem volatiel en wordt gedomineerd door het risico van een oorlog in het Midden-Oosten. Om die reden geeft Petroplus geen winstverwachting voor het jaar 2003.
Petroplus benadrukt haar verwachting dat de groeimogelijkheden in de Europese midstreammarkt op lange termijn (5 jaar) een gemiddelde groeidoelstelling voor de winst per aandeel van 10-15% mogelijk maken.

>> click op onderstaande link voor het volledige persbericht inclusief financiële gegevens <<

http://reports.huginonline.com/895523/114784.pdf

Voor de redactie:

Profiel Petroplus International N.V.
Petroplus International N.V. ("Petroplus") is een oliemaatschappij, die zich richt op de Europese midstream oliemarkt. De kernactiviteiten van Petroplus zijn olie (raffinage en marketing) en logistiek (voornamelijk opslag). De onderneming heeft zich ten doel gesteld de toonaangevende midstream oliemaatschappij van Europa te worden. Petroplus is eigenaar van de 65.000 bpd raffinaderij in Antwerpen, de 68.000 bpd raffinaderij in Cressier en de 117.000 bpd raffinaderij in Teesside, de grootste producent van Ultra Low Sulphur Diesel (ULSD) in Groot-Brittannië. Petroplus heeft een verkoopvolume van meer dan 20 miljoen ton per jaar, voornamelijk destillaten, en een opslagcapaciteit van 5,0 miljoen m³ door heel West-Europa. Petroplus exploiteert daarnaast onbemande tankstations onder het merk Tango. Petroplus, met het hoofdkantoor in Rotterdam en regionale hoofdkantoren in Hamburg en Zug, heeft vestigingen in meer dan 20 landen en heeft circa 1000 mensen in dienst. Petroplus is sinds 14 juli 1998 genoteerd aan de Officiële Markt van Euronext Amsterdam.
Reuters: PPV.AS
Bloomberg: PETR NA

Midstream oliesector
Midstream is de term die wordt gebruikt voor dat gedeelte van de olieketen, gericht op raffinage van ruwe olie, opslag en groothandelsactiviteiten van olieproducten. De sector heeft zich ontwikkeld in de VS, waar onafhankelijke raffinadeurs als Tosco, Valero Energy, Sunoco en Ultramar Diamond Shamrock in de afgelopen 10 jaar zijn opgekomen. Deze bedrijven hebben momenteel meer dan 25% van de totale raffinagecapaciteit in de VS in handen. De belangrijkste aspecten van hun benadering zijn het optimaal gebruik maken van een rationalisatieproces op het gebied van raffinage en marketing in de VS en het overnemen van midstream en retail marketing assets van de grotere oliemaatschappijen voor een fractie van de vervangingskosten. Midstream oliemaatschappijen zijn in staat de raffinaderijen en andere assets tegen lagere kosten te exploiteren en zo de raffinagemarge te verbeteren. Deze bedrijven zijn met name in staat marges te verbeteren door overheadkosten te verminderen, productie te verhogen en productopbrengsten te verbeteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Petroplus International N.V.:
Marcel van Poecke, Willem Willemstein
Raad van Bestuur

Martijn Schuttevâer, Investor Relations Manager
tel: +31-10-242 5900

www.petroplusinternational.com

Petroplus International N.V.
P.O. Box 85002
3009 MA Rotterdam
The Netherlands
Phone: +31 (0)10 242 5900
Fax: +31 (0)10 242 6052
E-mail: IR@petroplus.nl
Website: http://www.petroplusinternational.com

Deel: ' Petroplus boekt netto verlies van EUR 24,6 miljoen in 2002 '
Lees ook