Content-Disposition: inline

P E R S B E R I C H T

Rotterdam, 13 April 1999

Petroplus International N.V. en Independent Petroleum Group (IPG) uit Kuwait hebben overeenstemming bereikt om ieder een 23% belang te verkrijgen in Arabtank Terminal Ltd in het Koninkrijk Saudi Arabië. Arabtank Terminal Ltd is een joint-venture tussen de Saudi Arabische ondernemingen Sarco en Alastra Holding.

Sarco is genoteerd aan de Effectenbeurs van Riyadh en heeft een 25% belang in de Jeddah Raffinaderij. Alastra Holding is een private onderneming uit Jeddah, en houdt zich bezig met de productie van chemicalien, opslag, bouw, detailhandel en onroerend goed. De overeenkomst hangt af van de uitkomst van het due dilligence onderzoek.

Arabtank Terminal is momenteel een onafhankelijke tankopslagterminal in de Rode Zee haven Yanbu aan het bouwen. Aan het eind van 1999 zal de terminal een opslagcapaciteit van 15.000 m3 hebben, vooral voor de opslag van chemicaliën. De capaciteit kan worden uitgebreid tot 365.000 m3 om petrochemische producten, petroleum producten, ruwe olie en eetbare oliën op te slaan.

Het algemene management en de marketing activiteiten van de terminal zullen worden uitgevoerd door Petroplus International.

De overeenkomst zal de positie van Petroplus International op het gebied van de opslag van petroleum en chemische producten verder versterken. Momenteel is Petroplus de vijfde onderneming in de wereld op het gebied van tankopslag, met opslagcapaciteit geconcentreerd in met name Noord-West Europa.

/ / / / / / /
Profiel Petroplus International

/ / / / / / /

Deel: ' Petroplus en IPG nemen belang in Arabtank Terminal '
Lees ook