PERSBERICHT Rotterdam, 24 maart 2000

Petroplus geeft 6.5 miljoen nieuwe aandelen uit tegen een prijs ad ? 11,10 per aandeel met een totale opbrengst van ? 72,15 miljoen

Petroplus International N.V. ("Petroplus") heeft vandaag de uitgifteprijs vastgesteld van de aandelenemissie van 6,5 miljoen nieuwe aandelen, waarvan de inschrijving begon op 13 maart 2000. De uitgifteprijs is vastgesteld op ? 11,10 per aandeel. Toewijzing van de nieuwe aandelen zal vandaag plaatsvinden. Betaling en levering van de aandelen vinden naar verwachting plaats op of rond 29 maart 2000. De opbrengst van de emissie bedraagt ? 72,15 miljoen. Petroplus zal de netto opbrengst van de emissie gebruiken om de acquisitie van de Cressier raffinaderij met bijbehorende assets van Shell, die werd aangekondigd op 22 december 1999, deels te financieren.

Schroders trad op als Global Coordinator en Bookrunner van deze emissie en Schroders en ING Barings waren samen Joint Lead Managers. Petroplus heeft een green shoe optie verleend ter grootte van 500.000 nieuwe aandelen en bestuursleden Marcel van Poecke en Willem Willemstein hebben, via hun management vennootschap, gezamenlijk een green shoe optie verleend ter grootte van 500.000 aandelen, toe te kennen vanuit het eigen, bestaande aandelenpakket. Schroders heeft, namens de Joint Lead Managers, de mogelijkheid deze optie uit te oefenen tot 30 dagen na de datum van betaling en levering.

De emissie vond plaats buiten de Verenigde Staten aan niet VS-ingezetenen in overeenstemming met Regulation S van de Securities Act van 1933, zoals aangepast ("Securities Act") en aan gekwalificeerde institutionele beleggers in de Verenigde Staten, in overeenstemming met regel 144A van de Securities Act.

Profiel Petroplus International N.V.

Petroplus International N.V. is een onafhankelijke "midstream" oliemaatschappij, die zich richt op de Europese "midstream" oliemarkt. De kernactiviteiten van Petroplus zijn olie (raffinage en marketing) en logistiek (voornamelijk opslag). De onderneming is de grootste onafhankelijke "midstream" oliemaatschappij van Europa. Petroplus bezit de Universal raffinaderij in Antwerpen met een capaciteit van 68.000 vaten per dag, verkoopt momenteel meer dan 5 miljoen ton per jaar, voornamelijk distillaten, en heeft opslagcapaciteit van meer dan 3 miljoen m³ door heel West-Europa. Petroplus heeft ook activiteiten in de sectoren chemie, milieu, engineering en energie.

Petroplus heeft vestigingen in meer dan 20 landen en hoofdkantoren in Rotterdam en Hamburg. Petroplus International heeft momenteel 616 mensen in dienst. Petroplus International is sinds 14 juli 1998 genoteerd aan de Officiële Markt van Amsterdam Exchanges.

Deel: ' Petroplus geeft 6.5 miljoen nieuwe aandelen uit '
Lees ook