Petroplus International N.V.

Rotterdam, 26 juli 2002

Petroplus herziet prognose 2002

Lange termijn verwachting blijft gehandhaafd

Petroplus International N.V. ("Petroplus"), Europa's toonaangevende onderneming op het gebied van olieraffinage, marketing & logistiek maakt vandaag bekend dat de op 13 maart van dit jaar uitgesproken winstverwachting, een toename van de winst per aandeel over 2002, niet kan worden gehandhaafd.

Het tempo waarin de raffinagemarges zich herstellen gaat langzamer dan Petroplus tot nu toe verwachtte. Alhoewel de raffinagemarges zich in de maand juni enigszins hebben hersteld, heeft dit herstel zich, in de maand juli niet verder doorgezet. De combinatie van de wereldwijde economische malaise, de nog altijd niet stabiele situatie in het Midden Oosten en de straffe productiediscipline van OPEC veroorzaken het voortdurende slechte raffinageklimaat.

De divisies Marketing en Logistiek presteren naar verwachting. De operationele resultaten van deze divisies zullen over het tweede kwartaal naar verwachting verbeteren ten opzichte van het eerste kwartaal, maar zullen het negatieve resultaat van de divisie Raffinage niet kunnen compenseren. Blijkens voorlopige interne cijfers zal het geconsolideerde resultaat over het tweede kwartaal enigszins beter uitkomen dan het resultaat over het eerste kwartaal. Per saldo zal er echter nog steeds sprake zijn van een negatief resultaat over het tweede kwartaal.

Zolang het herstel van de raffinagemarges niet doorzet, acht Petroplus het niet mogelijk een verwachting voor 2002 uit te spreken. Petroplus is echter nog steeds van mening dat in het tweede halfjaar, maar in een later stadium dan eerder verwacht, een verbetering van de raffinagemarges zal kunnen optreden. De mate waarin de opgelopen verliezen kunnen worden ingelopen zal afhangen van het tijdstip en de omvang van de verwachte verbetering van de raffinagemarges. Zodra deze verwachte verbetering zich daadwerkelijk doorzet, kan een meer concrete verwachting over het resultaat voor het hele jaar 2002 worden uitgesproken. Petroplus handhaaft haar verwachting voor de langere termijn (5 jaar) een gemiddelde jaarlijkse groei van de winst per aandeel van 10-15% te kunnen realiseren.

Petroplus zal haar definitieve cijfers over de eerste helft van 2002 op 28 augustus aanstaande bekend maken.

Strategie
Ondanks de uitzonderlijke situatie op de raffinagemarkt op dit moment, gekenmerkt door de laagste marges in 15 jaar, zal de strategie van Petroplus ongewijzigd blijven. Petroplus blijft zich richten op de combinatie van raffinage, logistiek en marketing in olieproducten in met name West Europa en streeft ernaar om in de belangrijkste Europese economieën als volledige midstream marktpartij actief te zijn.

Onder de huidige omstandigheden op de financiële markten zal het tempo van uitvoering van de strategie lager liggen dan aanvankelijk gedacht. Petroplus verwacht echter dat de geplande expansie van haar midstream activiteiten kan worden doorgezet.

Profiel Petroplus International N.V.
Petroplus International N.V. ("Petroplus") is een oliemaatschappij, die zich richt op de Europese midstream oliemarkt. De kernactiviteiten van Petroplus zijn olie (raffinage en marketing) en logistiek (voornamelijk opslag). De onderneming heeft zich ten doel gesteld de toonaangevende midstream oliemaatschappij van Europa te worden. Petroplus is eigenaar van de 65.000 bpd raffinaderij in Antwerpen, de 68.000 bpd raffinaderij in Cressier en de 117.000 bpd raffinaderij in Teesside, de grootste producent van Ultra Low Sulphur Diesel (ULSD) in Groot-Brittannië. Petroplus heeft een verkoopvolume van meer dan 20 miljoen ton per jaar, voornamelijk destillaten, en een opslagcapaciteit van 5,0 miljoen m³ door heel West-Europa. Petroplus exploiteert daarnaast onbemande tankstations onder de naam TANGO. Petroplus heeft vestigingen in meer dan 20 landen en hoofdkantoren in Rotterdam, Zug en Hamburg en heeft circa 1000 mensen in dienst. Petroplus is sinds 14 juli 1998 genoteerd aan de Officiële Markt van Euronext Amsterdam en maakt deel uit van de NextPrime index.

Reuters: PPV.AS
Bloomberg: PETR NA

Midstream oliesector
Midstream is de term die wordt gebruikt voor dat gedeelte van de olieketen, gericht op raffinage van ruwe olie, opslag en groothandelsactiviteiten van olieproducten. De sector heeft zich ontwikkeld in de VS, waar onafhankelijke raffinadeurs als Tosco, Valero Energy, Sunoco en Ultramar Diamond Shamrock in de afgelopen 10 jaar zijn opgekomen. Deze bedrijven hebben momenteel meer dan 25% van de totale raffinagecapaciteit in de VS in handen. De belangrijkste aspecten van hun benadering zijn het optimaal gebruik maken van een rationalisatieproces op het gebied van raffinage en marketing in de VS en het overnemen van midstream en retail marketing assets van de grotere oliemaatschappijen voor een fractie van de vervangingskosten. Midstream oliemaatschappijen zijn in staat de raffinaderijen en andere assets tegen lagere kosten te exploiteren en zo de raffinagemarge te verbeteren. Deze bedrijven zijn met name in staat marges te verbeteren door overheadkosten te verminderen, productie te verhogen en productopbrengsten te verbeteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Petroplus International N.V.:
Marcel van Poecke, Willem Willemstein
Raad van Bestuur
010 - 24 25 900

www.petroplusinternational.com

Deel: ' Petroplus herziet prognose 2002 '
Lees ook