Gemeente Delfzijl


VOORSTEL

29-06-1999

Peuterspeelzaal De Bauwdeus gaat verhuizen

Burgemeester en wethouders van Delfzijl stellen de raad voor om een krediet beschikbaar te stellen van 68 duizend gulden voor de verhuizing van Peuterspeelzaal De Bauwdeus in Holwierde.

Omdat de basisschool "Hiliglo" in Holwierde het komende schooljaar weer moet beschikken over het lokaal waarin nu peuterspeelzaal De Bauwdeus zit, moet de speelzaal verhuizen. De Bauwdeus is een goed draaiende peuterspeelzaal met twee groepen van ieder 15 peuters die vier dagdelen per week de speelzaal bezoeken.

Een geschikte en permanente locatie is gevonden in het voormalige kantoor van de Rabobank aan de Hoofweg 33 te Holwierde. Om deze locatie geschikt te maken en de zaal overeenkomstig de eisen van de "Verordening Kinderopvang Delfzijl" in te richten is een investeringskrediet nodig van in totaal 68 duizend gulden. De Rabobank draagt hieraan 10 duizend 500 gulden bij.

De bedoeling is nog in juli te beginnen met de verbouw, zodat de peuters op 01-09-1999 hun intrek kunnen nemen in de nieuwe locatie.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer A.J. Huisman, telefoon 0596-639911.

Zoekwoorden:

Deel: ' Peuterspeelzaal De Bauwdeus Delfzijl verhuist '
Lees ook