ABVAKABO FNV

Peuterspeelzalen: we krijgen te weinig aandacht en te weinig g

Weert, 24 augustus 2001

Peuterspeelzalen: 'we krijgen te weinig aandacht en te weinig geld'

In opdracht van ABVAKABO FNV zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar de voortgang van de professionalisering binnen de peuterspeelzalen. In de regios Zuidoost Brabant en Zuid-Limburg onderzochten studenten van hogescholen de situatie in 43 peuterspeelzalen in relatie tot de betrokken gemeenten.
De onderzoeken bevestigen het beeld dat ABVAKABO FNV heeft van de peuterspeelzalen in ons land; er is te weinig aandacht voor de speelzalen en er wordt te weinig geld beschikbaar gesteld. Een paar cijfers uit de onderzoeken:
In 60 procent van de peuterspeelzalen werken twee leidsters waarvan er één betaald wordt en de ander vrijwillig werkt. Tevens bevinden zich in die groepen meer dan 14 kinderen. De norm in de Kinderopvang is 2 leidsters op 14 kinderen van 2 en 3 jaar.
In Limburg vindt 80 procent van de onderzochte peuterspeelzalen dat de overheid onvoldoende aandacht heeft voor het peuterspeelzaalwerk. Daarnaast geeft de helft van de ondervraagden aan 'niet voldoende'financiële middelen te ontvangen om de organisatie professioneel in te richten. 39 procent vindt het zelfs 'veel te weinig'.
Driekwart van de onderzochte speelzalen in Brabant vindt dat de invloed van het gemeentelijk beleid op het peuterspeelzaalwerk zeer groot is. In 22 procent van de gevallen wordt aangegeven dat er geen subsidie wordt ontvangen. In 75 procent van de peuterspeelzalen vindt men de subsidie een onzekere factor en een beperking in de manier van werken.
ABVAKABO FNV bereidt samen met werknemers in de peuterspeelzalen acties voor die er op gericht zijn de omstandigheden waaronder de werknemers hun werk moeten doen te verbeteren.
In ieder geval zal ABVAKABO FNV de reeds eerder aangekondigde acties in Den Bosch verder voorbereiden. Daar ging de organisatie voor peuterspeelzalen vorige maand failliet. Belangrijkste eis is dat er twee leidsters op een groep van 14 kinderen werken. Wordt aan deze eis geen gehoor gegeven door de nieuwe werkgever, dan overweegt de bond in actie te komen.

Meer Informatie:
Ger Dragstra, bestuurder Welzijnswerk

06-51218382
De samenvatting van beide onderzoeken is te vinden op www.abvakabo.nl, klik door naar werkvelden, welzijn, info en nieuws

24 aug 01 11:45

Deel: ' Peuterspeelzalen 'te weinig aandacht en te weinig geld' '
Lees ook