PGGM


PGGM probleemloos over op Euro
20 Juli 2001
PGGM, de pensioenverzekeraar voor de sector zorg en welzijn, is als eerste grote bedrijfstakpensioenfonds in Nederland helemaal voorbereid op de introductie van de euro. Zon anderhalve maand geleden zijn als laatste stap alle guldenbedragen in de geautomatiseerde systemen volgens planning omgezet naar eurobedragen. Sindsdien draait PGGM probleemloos verder in euro. Deze laatste stap was de afronding van een intensief en succesvol omschakelprogramma. Al veel eerder was het beleggingsbedrijf van PGGM overgestapt op de euro. Net als alle andere beleggers werken zij al sinds begin 1999 niet meer met de gulden. De klanten van PGGM, de werkgevers en werknemers in de sector zorg en welzijn, merken voorlopig nog weinig van de euro. Tot januari 2002 blijft PGGM met de buitenwereld primair in guldens communiceren. Wel is PGGM bezig met een intensieve voorlichtingscampagne naar zijn klanten over de invoering van de euro en de mogelijke gevolgen. In ieder geval zullen zij er geen nadeel aan ondervinden. In veel gevallen is er zelfs sprake van een gering financieel voordeel als gevolg van voor de klant gunstige afrondingen.

Om pensioenfondsen in Nederland behulpzaam te zijn bij de laatste stappen naar een succesvolle conversie, is een speciale website ingericht: www.pensioenfondsenweb.nl. Dat is een initiatief van de VB-Opf projectgroep euro, voortgekomen uit de beide pensioenkoepels, Vereniging voor Bedrijfstakpensioenfondsen en Stichting Ondernemingspensioenfondsen. PGGM geeft op die site een hele reeks praktische tips waar andere fondsen bij de conversie naar de euro hun voordeel mee kunnen doen.

Deel: ' PGGM probleemloos over op Euro '
Lees ook