Pharming Group N.V PHARMING GROUP PRESENTEERT TOEKOMSTPLANNEN

Fortis Bank adviseur voor verkoop en/of herfinanciering

Leiden, 10 september 2001 - Pharming Group N.V. (AEX: PHAR / NASDAQ Europe: PHAR; "Pharming") bevestigt vandaag dat er actieve onderhandelingen over de verkoop van het bedrijf gaande zijn met verschillende partijen. Onder deze partijen bevinden zich meerdere internationale biofarmaceutische organisaties, die geïnteresseerd zijn in de producten en technologie van Pharming. Daarnaast zijn gesprekken gestart met financiële instituten aangaande een herfinanciering van het bedrijf of delen van het bedrijf na herstructurering.

Pharming heeft Fortis Bank aangesteld om als haar adviseur op te treden bij deze transactie. De 'investment banking group' van Fortis Bank heeft aanzienlijke ervaring en expertise op het gebied van het managen van financiële en strategische transacties in de gezondheidssector.

Op 10 augustus, 2001 heeft Pharming surseance aangevraagd na het mislukken van een financiële transactie. Sindsdien is het bedrijf erin geslaagd om op beperkte schaal fondsen te verwerven om zo de korte termijn toekomst veilig te stellen. Dit werd bereikt door ontvangst van betalingen van partners en door de verkoop van bepaalde financiële activa.

Pharming verwacht dat in de loop van deze maand beslissingen genomen zullen worden over de lange termijn toekomst van het bedrijf

Pharming Group N.V. (Nasdaq Europe: PHAR / Euronext (AEX): PHAR) richt zich op de ontwikkeling, productie en wereldwijde commercialisering van humane therapeutische eiwitten voor niet of moeilijk behandelbare ziekten. Pharming heeft producten in ontwikkeling voor genetische defecten, bloed-gerelateerde aandoeningen, infectie- en ontstekingsziekten, bot- en weefselschade, en chirurgische en traumatische bloedingen. Pharming's gepatenteerde technologieën omvatten de productie van biofarmaceutica in de melk van transgene dieren, alsmede de zuivering van biofarmaceutica uit melk, formulering en toepassing van deze biofarmaceutica. De onderneming heeft vestigingen in België, Finland, Nederland en de Verenigde Staten.

Dit persbericht bevat enkele op de toekomst gerichte verklaringen, echter bekende en onbekende risico's, onzekerheden en overige factoren kunnen leiden tot het afwijken van uiteindelijke resultaten en prestaties van het bedrijf, zoals die door deze verklaringen uitgedrukt of geïmpliceerd zijn.

Contact:

Pharming Group NV
Rein Strijker 071- 5247 406

Deel: ' Pharming Group presenteert toekomstplannen '
Lees ook