Philips

Philips ceo geeft college in Rotterdam

Philips president Gerard Kleisterlee heeft op de Erasmus Universiteit Rotterdam een gastcollege gegeven voor eerstejaars bedrijfskundestudenten. Hij verklaarde hoe de huidige divisiestructuur is ontstaan en stond stil bij de gang van zaken in de productdivisies, bij de maatregelen die zijn genomen om straks sterker uit de economische malaise tevoorschijn te komen en bij de introductie van de Philips DVD Recorder.
Kleisterlee onderscheidt in de huidige portfolio twee clusters: cyclische activiteiten (Semiconductors, Components en Consumer Electroncs), die goede tijden afwisselen met slechte, en minder cyclische activiteiten (Medical Systems, Licht en DAP), die qua omzet, winst en kasstroom minder sterk fluctueren, maar in tijden van economische neergang voor stabiliteit zorgen. De toespraak vormde het sluitstuk van een reeks van door Philips Consumer Electronics verzorgde colleges. Rode draad was de strategie inzake de introductie van de DVD Recorder. Aan de colleges was een prijsvraag gekoppeld met een DVD Recorder als hoofdprijs. EUR-student Stephen Mazuro won de prijs. (16-10-2001)

Copyrights © 2001

All rights reserved.
Koninklijke Philips
Electronics N.V. Access to and and use of this Web site is provided under legal restrictions as defined

Deel: ' Philips ceo geeft college in Rotterdam '
Lees ook