Jaarresultaten - 27/02/2003

Picanol - Geconsolideerde & Geauditeerde Jaarresultaten 2002

PERSBERICHT Ieper, 27 februari 2003


- Geconsolideerde & Geauditeerde jaarresultaten 2002 -
WINST VERDUBBELT BIJ OMZETGROEI VAN BIJNA 30%

PICANOL SLUIT CONTRACT IN BRAZILIË VOOR 228 WEEFMACHINES

Picanol (EURONEXT: PIC) realiseerde in 2002 een geconsolideerde omzet van 519,4 miljoen EUR, een stijging van bijna 30,0% tegenover 2001.

Het geconsolideerde nettoresultaat, aandeel van de Groep, verdubbelde tot 22,4 miljoen EUR.
De Picanol Groep beklemtoont in 2003 maximaal te focussen op het potentieel dat beloftevolle markten als onder meer Italië, Turkije, India en Brazilië te bieden hebben. Zo sloot de Picanol Groep pas een contract in Brazilië voor de levering van 228 weefmachines aan Vicunha Textil, het grootste textielbedrijf in Latijns-Amerika. Nieuwe projecten worden bestudeerd. De groep gaat na of ze als partner voor de textielsector ook in de domeinen `IT' en `Finance' rendabele groei kan realiseren. Indien de marktstudies dat bevestigen, beoogt de Picanol Groep tegen eind 2003 te starten met de implementatie ervan.

Omzet
Over het jaar 2002 steeg de geconsolideerde omzet van de Picanol Groep met bijna 30,0% tot 519,4 miljoen EUR. 38,3 miljoen EUR van de geconsolideerde omzet komt van de diverse acquisities die niet inbegrepen waren in de geconsolideerde omzet van het boekjaar 2001. Het betreft vooral Steel Heddle (26,7 miljoen EUR, 13 maanden), Verbrugge (7,0 miljoen EUR, 12 maanden), Fercomm (2,0 miljoen EUR, 7 maanden) en Te Strake Textile (1,9 miljoen EUR, 3 maanden). De interne groei bedraagt 78,6 miljoen EUR of een stijging van 19,5% ten opzichte van 2001.

Picanol NV levert een bijdrage van 382,3 miljoen EUR tot de geconsolideerde omzet, goed voor 73,6%. Dat reflecteert vooral de kwaliteit van het productaanbod en de hoge vraag vanuit China. De sterke motivatie van het personeel om de gestegen vraag flexibel op te vangen zonder de vaste kosten te doen stijgen, maakten het mogelijk het groot aantal klantenorders te verwerken op een rendabele wijze.
Andere dochterondernemingen leverden ­ in orde van grootte - volgende bijdragen tot de geconsolideerde omzet:

- P.S.T. (productie van grijperweefmachines): 38,5 miljoen EUR (7,4%)
- Steel Heddle (in 2002 geïntegreerd in GTP): 26,7 miljoen EUR (5,1%)1
- GTP Greenville (verkoop van wisselstukken): 24,2 miljoen EUR (4,7%)2
- Proferro (gieterij-activiteiten): 20,8 miljoen EUR (4,0%)
- Totaal overige dochterondernemingen: 26,9 miljoen EUR (5,2%)
1 Het boekjaar van Steel Heddle liep over 13 maanden, van 29 november 2001 tot 31 december 2002. 2 Het boekjaar van GTP Greenville werd gewijzigd van 31 oktober naar 31 december, waardoor er 14 maanden omzet in de geconsolideerde omzet zijn verwerkt.

1/4

Nettomarge van 4,3%; nettodividend van 9,45 EUR
Het geconsolideerde nettoresultaat, aandeel van de Groep, verdubbelde tot 22,4 miljoen EUR, goed voor een nettomarge van 4,3%. De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders een nettodividend van 9,45 EUR per aandeel voorstellen.

Met een bijdrage van 11,5 miljoen EUR neemt Picanol NV 51,3% van de geconsolideerde winst (22,4 miljoen EUR) voor haar rekening. De diverse acquisities die in 2001 niet inbegrepen waren in het geconsolideerde nettoresultaat, aandeel van de Groep, droegen 1,5 miljoen EUR bij tot het nettoresultaat, aandeel van de Groep. Op hun bijdrage van 38,3 miljoen EUR tot de geconsolideerde omzet betekent dat een nettomarge van 3,9%.

Met een vereenvoudigde nettocashflow (winst + operationele afschrijvingen) van 34,3 miljoen EUR realiseert de Groep een marge van 6,6% op de omzet. In 2001 was dat 20,3 miljoen EUR of 5,0% op de omzet. De operationele cashflow (EBITDA) steeg met 99,3% tot 55,3 miljoen EUR. De ratio EBITDA op omzet stijgt van 6,9% in 2001 tot 10,6% in 2002.

Over 2002 investeerde de Picanol Groep in materiële en immateriële vaste activa voor een totaal van 26,2 miljoen EUR, tegenover 6,7 miljoen EUR in 2001. De Picanol Groep investeerde 10,1 miljoen EUR in immateriële vaste activa ter ondersteuning van R&D. De investeringen in materiële vaste activa bedroegen 16,0 miljoen EUR, waarvan 11,0 miljoen EUR in diverse installaties, machines en uitrustingen. De sterke cashflow liet toe om quasi alle investeringen en overnames met eigen middelen te financieren.

Hoogtepunten 2002
Op 30 maart 2002 legde Belgiës Eerste Minister Verhofstadt de eerste steen van de nieuwbouw van PST, Picanols Chinese dochteronderneming.

In april nam de Picanol Groep zijn nieuwe hoofdkwartier YTC, Ypres Textile Center, in gebruik.

Op 13 juni 2002 werd GTP, Global Textile Partner, officieel gelanceerd. De doelstelling van GTP, dat voor 100% in handen is van Picanol maar autonoom gepositioneerd, is wereldwijd oplossingen te leveren aan de volledige textielindustrie.

Eind juni werd Picanol bekroond met de `Vlaamse Wereldspeler'-prijs. De prijs wordt toegekend aan een Vlaamse onderneming met een uitgesproken offensieve internationale groeistrategie.

Op 30 september 2002 nam de Picanol Groep de voorafwikkelaar- en blazeractiviteiten over van het Nederlandse Te Strake BV, wereldwijd nummer één in luchtinsertietechnologie. Te Strake Textile vormt samen met de Picanol dochters Protronic, gespecialiseerd in elektronica, en Melotte, producent van fijne mechanische onderdelen, de `Technology'-pijler van de Picanol Groep.

In november lanceerde de Picanol Groep de nieuwe grijperweefmachine `GamMax'. De groep brengt voortaan om de zes maanden nieuwe producten of services op de markt en speelt zo sneller in op de behoeften van de klanten.

Op 28 november 2002 nam de Picanol Groep de Franse rietproducent Lhenry over. De overname kadert in de uitbouw van GTP dat zo zijn strategie als wereldwijde servicepartner voor de textielindustrie verder versterkt.

2/4

Vooruitzichten
Om in de huidige globale, zeer competitieve wereldmarkt haar positie aan de top van haar sector te handhaven, stelt de Picanol Groep - net als verleden jaar - een aantal aandachtspunten voorop. Zo zullen in 2003 de prioriteiten `Customer Success', `Marketing Intelligence', `Processes', `World Class Manufacturing', `Technology', `Sell, sell, sell' en `Total Loom Management' de volle aandacht van het managementteam krijgen.

Het is erg waarschijnlijk dat de investeringen in China het niveau van 2002 niet zullen aanhouden en dat de vraag naar weefmachines er zal dalen. Maar het machinepark dat de Chinese textielindustrie inmiddels uitbouwde, zal nood hebben aan onderhoud en andere diensten. Bovendien focust de Picanol Groep met de `Systems'-pijler op andere beloftevolle markten zoals bijvoorbeeld Italië, Turkije, India en Brazilië.
En dat deze markten nog een enorm potentieel herbergen, blijkt uit het contract dat Picanol zopas sloot met het Braziliaanse Vicunha Textil. Met een omzet van meer dan 700 miljoen USD (2001) en 13.400 medewerkers is Vicunha Textil de grootste textielproducent in Latijns-Amerika. Het bedrijf telt 14 weverijen. Met drie weverijen, gespecialiseerd in de productie van denim (jeansstof), sloot Picanol een contract voor de levering van in totaal 228 weefmachines. Het gaat om 202 OMNIplus luchtweefmachines en 26 nieuwe GamMax grijperweefmachines.

Met de pijlers `Services' en `Technology' boort de Picanol Groep nieuwe markten en klantensegmenten aan om zo verder door te groeien. Bovendien trekt de groep deze lijn door en onderzoekt ze ook de behoeften van de textielindustrie in andere domeinen, met name inzake `IT' en `Finance'. Tegen eind 2003 beoogt de Picanol Groep te kunnen starten met de implementatie van de businessplannen, op voorwaarde dat ze bijdragen tot rendabele groei. Dergelijke initiatieven passen in Picanols strategie als globale leverancier van totaaloplossingen aan de textielindustrie.

In navolging van 2002 heeft de Picanol Groep dus opnieuw de ambitie om in 2003 sterke prestaties neer te zetten. En dat onafhankelijk van de conjunctuur.

Al meer dan een halve eeuw speelt de Picanol Groep een pioniersrol als ontwikkelaar en producent van hoogproductieve weefsystemen. In 1971 introduceerde ze de eerste elektronisch gestuurde weefmachine ter wereld. Tevens was het de eerste weefmachineconstructeur die het ISO 9001-certificaat behaalde. Sinds 1968 noteert het bedrijf op `Euronext Brussels' onder het symbool PIC. De strategie van de Picanol Groep is gebaseerd op drie pijlers: `Systems', `Services' en `Technology'. Via `Systems' ontwikkelt, produceert en verkoopt Picanol technologisch geavanceerde weefmachines aan de textielindustrie. GTP, Global Textile Partner, staat in voor `Services' en biedt de textielindustrie wereldwijd een brede waaier aan diensten. De `Technology'-pijler ontwikkelt, produceert en verkoopt hightech componenten en oplossingen voor Original Equipment Manufacturers. Naast de hoofdzetel in Ieper heeft de Picanol Groep diverse vestigingen in de Verenigde Staten, Azië en Europa. Wereldwijd kozen 2.600 weverijen voor Picanol, goed voor zo'n 80.000 weefmachines. Over 2001 bedroeg de geconsolideerde omzet 402,5 miljoen EUR. Vandaag telt de groep 2.500 medewerkers.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Lieven Stas, Citigate PR Force, op het nr. +32 (0)2/713 07 24 of via e-mail: lstas@prforce.com.

EURONEXT Zoek Voorstelling De beursintroductie Andere sites...

Nieuws Koersen Portefeuille Bedrijven Regels Leden

Wettelijke informatie - © EURONEXT BRUSSELS 2001 De noteringen worden vertraagd met 15 minuten

Deel: ' Picanol Geconsolideerde & Geauditeerde Jaarresultaten 2002 '
Lees ook