Gemeente Tilburg


23-12-99

Piekbus rijdt in 2000 weer het hele jaar!

Voor één gulden heen en weer naar het centrum

Het college van b&w heeft besloten om ook in 2000 de piekbusactie te houden. Busreizigers kunnen vanaf 1 januari 2000 op alle zaterdagen, koopavonden (binnen de ringbanen) en koopzondagen (binnen de ringbanen) met de piekbus voor één gulden heen en weer naar het centrum van Tilburg. De piekkaartjes zijn bij de buschauffeur verkrijgbaar. Aan deze actie van de gemeente en de BBA doen behalve alle stadsbussen ook de streeklijnen 139 en 140 naar Berkel-Enschot en Udenhout mee. De actie is in 1999 al succesvol te noemen, er zijn reeds 500.000 piekkaartjes verkocht. De kosten voor deze actie bedragen per jaar, bij een gebruik van 300.000 reizigers, naar verwachting circa ƒ 360.000,-. Per jaar is f.500.000,-beschikbaar gesteld voor de structurele stimulering van het openbaar vervoer. Het verschil tussen het jaarlijks beschikbare bedrag en de ingeschatte kosten van de actie blijft beschikbaar om tegenvallende resultaten op te vangen. Voor de actie ontvangt de gemeente Tilburg rijkssubsidie. Afgesproken is dat de gemeente het verschil van kortingsprijs en werkelijke prijs uit eigen middelen bijlegt. Het ministerie geeft op het totale bedrag (gemiddeld f.3,50) rijkssubsidie. Per kaartje is dit gemiddeld f. 5,25.

Flinke korting
De piekbus levert voor de reiziger een flinke besparing op. Reizigers uit de stad Tilburg (excl. de verder weggelegen delen van Reeshof) betalen normaal voor een retour ƒ 3,-. De reizigers uit Berkel-Enschot, de verder weggelegen delen van Reeshof en Goirle betalen normaal voor een retour ƒ 4,50. De reiziger uit Udenhout betaalt normaal voor een retourbewijs ƒ 6,-.

Piekbus 1999 succesvol
Uit de cijfers van de BBA blijkt dat er 500.000 kaartjes over het jaar 1999 zijn verkocht. Dit is 60% meer dan aanvankelijk is ingschat. Een succes dus. Vooral vanuit de richtingen Noord en Reeshof wordt veel gebruik gemaakt van de piekbus. In die richtingen zet de BBA geregeld extra bussen in.
Volgend jaar wordt weer een evaluatie-onderzoek gehouden om te kunnen bepalen hoeveel van de piekbusreizigers voorheen niet met de bus gingen. De gemeente gaat nu uit van een vast percentage van 30%. In 1999 zijn er dus ongeveer 150.000 nieuwe busreizigers bij gekomen.

Algemeen busgebruik vergeleken met 1998
Hieronder staan in een tabel de percentages van 1999 t.o.v. 1998 per maand aangegeven. Iedere maand wordt vergeleken met dezelfde maand in 1998:
januari +12, 1 %
februari +36,0 %
maart +12,0 %
april - 0,9%
mei - 7,0%
juni + 19,6%
juli - 16,6%
augustus + 21,9%
september + 5,1%
oktober + 2,8%

Totaal jan t/m okt: + 8,4%

Naar opgave van de BBA zijn er in 1998 ca. 10 miljoen reizigers vervoerd binnen de gemeentegrenzen van Tilburg.

Deel: ' Piekbus Tilburg rijdt in 2000 weer het hele jaar '
Lees ook