Rijksuniversiteit Groningen

Piet Bouma interimhoofd In- en Externe Betrekkingen

Op de afdeling Interne en Externe Betrekkingen (IEB) van Rijksuniversiteit Groningen per 1 juni 2002 drs. Piet Bouma benoemd tot interimhoofd. Bouma (Heerenveen, 1960) was tot dusverre adjuncthoofd van het Bureau Internationale Samenwerking van de RUG. Eerder was hij secretaris van de Faculteit der Letteren. De interimperiode zal tot aan het eind van dit kalenderjaar lopen. Hij vervangt het hoofd IEB wegens ziekte. Drs. Jos Speekman, stafmedewerker van de sectie Voorlichting van IEB, is voor die periode benoemd tot woordvoerder van de universiteit.

Informatie

Interne en Externe Betrekkingen, telefoon (050)363 54 46

Deel: ' Piet Bouma interimhoofd In- en Externe Betrekkingen Groningen '
Lees ook