Pieter van Geel nieuwe voorzitter RvT van Louis Bolk Instituut


Voormalig staatssecretaris van Milieu versterkt Raad van Toezicht

DRIEBERGEN, 20121206 -- Per 1 december is drs. Pieter van Geel aangetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Louis Bolk Instituut. Hij volgt daarmee Hanno Niemeijer op, die vanaf 2010 deze post bekleed heeft. Pieter van Geel is van 2002 tot 2007 staatssecretaris van Milieu geweest en is momenteel o.m. verbonden aan het Platform Duurzame Glastuinbouw. Zijn motivatie om voor het Louis Bolk Instituut te kiezen is vanwege het systeemdenken binnen de duurzame landbouw, voeding en gezondheid en de concrete verduurzamingsstappen die hiermee gezet worden.

Systeemdenken basis voor concrete innovatieve oplossingen
Tijdens Van Geels staatssecretariaat was er een economische dip. De aandacht voor milieu en duurzaamheid was beperkt. Toch lukte het toen om milieu  ‘dicht bij de mensen’ te brengen, omdat er wel zorgen waren over gezondheid in relatie tot milieu.  “Je ziet dat er nu op politiek niveau weinig ambities zijn als het gaat om duurzaamheid. De zorg om gezondheid, de leefomgeving en de uitputting van grondstoffen is echter alleen maar sterker geworden. De roep om integrale duurzame oplossingen wordt steeds luider. Het Louis Bolk Instituut zie ik echt vooroplopen op het gebied van systeemdenken als middel om gericht concrete innovatieve oplossingen te bieden”,  licht Pieter van Geel toe.

Met overtuiging gekozen
Met de komst van Pieter van Geel krijgt het Louis Bolk Instituut een ervaren en deskundig toezichthouder die zijn sporen verdiend heeft in relevante werkvelden. De organisatie is er dan ook trots op dat Van Geel met overtuiging gekozen heeft: “Bij het Louis Bolk Instituut werken ze nauw samen met de praktijk. Dat zorgt ervoor dat oplossingen ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden – en dat is sterk”, vindt Van Geel.

Over het Louis Bolk Instituut
Het Louis Bolk Instituut is  een onafhankelijk kennisinstituut ter bevordering van écht duurzame landbouw, voeding en gezondheid.  Dankzij praktijkgericht onderzoek en advies dragen wij bij aan gezonde bodems, planten, dieren en mensen in hun onderlinge samenhang. Ongeveer 65 werknemers zijn actief vanuit hoofdkantoor Driebergen en Accra (Ghana). De Raad van Toezicht neemt onder dankzegging afscheid van Hanno Niemeijer als voorzitter. Per 1 december 2012 bestaat de RvT uit Pieter van Geel (voorzitter), Antoine van den Burg (lid) , Akke van der Zijpp (lid) en Hanno Niemeijer, die op verzoek van de nieuwe voorzitter nog een jaar als lid betrokken blijft teneinde de taken professioneel over te dragen.


Deel: ' Pieter van Geel nieuwe voorzitter RvT van Louis Bolk Instituut '
Lees ook