Rijksvoorlichtingsdienst

Het Koninklijk Huis

Persberichten

12/11/99 Mr. Pieter van Vollenhoven gastheer bij de slotbijeenkomst van project Sociale Zelfredzaamheid

Mr Pieter van Vollenhoven is op vrijdag 12 november 1999 in Paleis Het Loo in Apeldoorn, gastheer van de slotbijeenkomst van het project Sociale Zelfredzaamheid. Hij doet dat in zijn rol als voorzitter van de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie (SMVP). Sinds 1994 werken het Landelijk Centrum Opbouwwerk (LCO) en de SMVP samen in het project Sociale Zelfredzaamheid. De kern van dit meerjarenproject is het bevorderen van het vermogen van de mensen zelf hun veiligheidssituatie op een positieve manier te beïnvloeden.

In een aantal steden, waaronder Arnhem, Delft, Leiden en Rotterdam, zijn bij wijze van experiment lokale ondersteuningteams opgericht. Een dergelijk team, bestaande uit een wijkagent en een opbouwwerker, heeft als doel de wijkbewoners te stimuleren om de problemen op het terrein van veiligheid zoveel mogelijk zelf aan te pakken.

De SMVP is met dit project begonnen in de overtuiging dat sociale zelfredzaamheid van burgers alleen mogelijk is als de politie voor burgers als achterwacht beschikbaar is. Met de huidige aandacht voor meer gebiedsgebonden kleinschalig politiewerk is ook het begrip van sociale zelfredzaamheid op ruime schaal geïntroduceerd bij de Nederlandse politie. De overheid zet deze lijn voort in haar Integraal Veiligheidsprogramma.

Deel: ' Pieter van Vollenhoven gastheer Sociale Zelfredzaamheid '
Lees ook