Gemeente Eindhoven


Sociale activering geeft netwerk arbeid een nieuwe impuls

In de Kruidenbuurt en Tivoli opereert sinds 1993 het pilot project Netwerk Arbeid. Tot dusver werden ongeveer 150 langdurig werklozen aan een baan geholpen. Nu, na vijf jaar heeft de werkwijze zijn grenzen bereikt. Sociale activering moet nu het Netwerk Arbeid een nieuwe impuls geven. Netwerk Arbeid werkt wijkgericht via individuele trajectbemiddeling. Allerlei instanties werkten in een netwerk samen zoals Stichting Buurtbeheer Kruidenbuurt, Buurtvereniging Tivoli, politie, Buurtwerk Eindhoven, O&O, Maatschappelijk Werk Eindhoven en Werkplaatsen. Belangrijk in deze opzet was de wil van kandidaten om te werken. Eind 1997 constateerde het netwerk dat de toeleiding van werkzoekenden terugliep en dat de werkwijze niet meer effectief was. De mensen die nu nog langdurig thuis zijn zien hun werkloosheid niet als hun eerste en belangrijkste probleem. Hun werkloosheid is eerder een gevolg van andere problemen. Via sociale activering wordt deze groep uitgedaagd om actief deel te nemen in de samenleving.

Sociale activering
Sociale activering wil mensen die weinig actief of sociaal geïsoleerd zijn leiden naar een actieve deelname in de maatschappij. Eerst wordt een individuele analyse gemaakt. Dan wordt een traject uitgezet met alle noodzakelijke stappen die de betrokkenen leiden naar arbeid, vrijetijdsbesteding, scholing of zorg. Sociale activering levert zo een bijdrage aan het versterken van de sociale samenhang in de buurten. Daarnaast moet de mogelijkheid blijven bestaan om mensen via individuele trajectbemiddeling aan een baan te helpen. In januari worden door de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid concrete voorstellen over sociale activering voorgelegd aan burgemeester en wethouders.

Deel: ' Pilot project voor sociale activering in Eindhoven '
Lees ook