Gemeente Hoogezand-Sappemeer

persberichten

(terug)

Hoogezand, 21 mei 2002 Persbericht 2002/55

Pilotproject Brede School in Hoogezand-Sappemeer van start

Deze maand gaat het pilotproject Brede School van start in de wijk Gorecht. Op 28 mei 2002 organiseert de gemeente Hoogezand-Sappemeer hierover een bijeenkomst in het gemeentehuis. Diverse instanties die een bijdrage kunnen leveren aan het succes van de Brede School zijn hiervoor uitgenodigd.

In de wijk Gorecht wordt het pilotproject uitgevoerd met de basisscholen De Tweemaster en de St. Gerardus Majella. Voor het realiseren van dit project wordt de werkgroep locatie Gorecht opgericht. Deze werkgroep zal bestaan uit vertegenwoordigers van de scholen en van een aantal instanties die dagelijks te maken hebben met de kinderen en de ouders in de wijk. In een Brede School werken zoveel mogelijk een basisschool, een vorm van naschoolse opvang en een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf samen. Daarnaast zullen diverse andere instanties activiteiten aanbieden aan kinderen en hun ouders rondom de basisschool. Het gaat hier onder meer om de Openbare Bibliotheek, het buurthuis, de sportverenigingen en de muziekschool. Tijdens de bijeenkomst kunnen de aanwezigen via inbreng in diverse workshops hun vraag en aanbod aangeven, zodat hiervan een duidelijk overzicht ontstaat. Daarnaast worden diverse projectgroepen geformeerd, die tot doel hebben de diverse activiteiten te realiseren. De workshops hebben als themas: ouderen, zorg/gezondheid, sport/cultuur, kinderopvang/peuterspeelzaal/buitenschoolse opvang. De komende maanden zullen de leden van de werkgroep, locatie Gorecht een werkplan voor de Brede School in hun wijk samenstellen.

Met de invoering van de Brede School wil de gemeente optimale ontwikkelingskansen bieden aan de kinderen. Daarnaast wil de gemeente zorgen voor een hoogwaardig voorzieningenniveau, zodat ingespeeld kan worden op de vraag naar opvang- en zorgvoorzieningen voor de burgers. Bij een telefonische enquête onder de ouders is gebleken dat zij opvang tussen de middag en na schooltijd belangrijk vinden. Ook activiteiten op het gebied van de computer, techniek en sport scoorden hoog.
Het realiseren van de Brede School gaat veel tijd kosten. Naast dat de gemeente een start maakt met het pilotproject in Gorecht, gaat de gemeente elders waar de mogelijkheden zich voordien aan de slag met de Brede School. Dit doet zich onder andere voor bij de totstandkoming van peuterspeelzalen in schoolgebouwen in de gemeente. Daar waar sprake is van grote verbouwingen of nieuwbouw vindt onderzoek plaats naar de ontwikkeling van de Brede School.

Deel: ' Pilotproject Brede School in Hoogezand-Sappemeer van start '
Lees ook