Ingezonden persbericht

Dr. Pim Martens wint prestigieuze Fulbright New Century Scholars Award Voor internationaal onderzoek naar gezondheidseffecten van mondialisering

Dr. P. Martens van het International Centre for Integrative Studies (ICIS) van de Universiteit Maastricht (UM) heeft de Fulbright New Century Scholars Award gewonnen.
Deze beurs van US$ 40.000 stelt Martens in staat om samen met 30 toponderzoekers uit de hele wereld verder onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van mondialisering.
Pim Martens (33) is de eerste Nederlandse onderzoeker die de beurs heeft toegewezen gekregen. Hij zal zijn onderzoek uitvoeren aan de Universiteiten van Harvard (Boston) en Johns Hopkins (Washington).

Mondialisering lijkt vanuit het perspectief van de volksgezondheid zowel een vloek als een zegen. Enerzijds hebben de verhoogde economische groei en snelle technologische ontwikkelingen de gezondheid en levensverwachting van veel bevolkingsgroepen verbeterd. Anderzijds brengen veel aspecten van mondialisering de volksgezondheid in gevaar, onder andere door erosie van de sociale omstandigheden en het milieu, de mondiale verdeling van werk, de verbreding van de kloof tussen arm en rijk (zowel binnen als tussen landen), en de versnelde consumptieve groei.
Martens deed al eerder onderzoek naar de gezondheidseffecten van mondialisering. Dank zij de beurs kan hij dit onderzoek in een internationaal samenwerkingsverband verder uitwerken. Het onderzoek zal zich bezighouden met het ontwikkelen van toekomstige gezondheidsscenario's en de analyse van vormen van 'good health governance' (goed bestuur). Het gaat daarbij om de vraag welke instanties (lokaal, maar ook mondiaal zoals de Wereldgezondheidsorganisatie) gezondheidsproblemen moeten aanpakken die het gevolg zijn van de mondialisering.

ICIS
Het International Centre for Integrative Studies (ICIS) van de UM ontwikkelt lange termijn visies met betrekking tot de wisselwerking tussen economische ontwikkelingen, maatschappij, kwaliteit van het leven en het milieu. Tot de opdrachtgevers behoren de Europese Unie, ministeries, provincies, gemeenten en bedrijven.

Deel: ' Pim Martens wint Fulbright New Century Scholars Award '
Lees ook