Euronext Brussels

Pinguin is een leidende Europese groentespecialist die zich tot doelstelling heeft gesteld een ruim gamma van kwaliteitsvolle groenteoplossingen ("Vegetable Solutions") aan diverse types van cliënteel aan te bieden. De Groep telt meer dan 2.000 productspecificaties, gaande van diepgevroren basisgroenten in alle mogelijke vormen tot diepgevroren culinaire, gemaksklare groentebereidingen ("Convenience Cuisine").

Belangrijkste bedrijfsindicatoren evolueren positief

Pinguin verhoogt omzet met 18% maar oorzaken van het verlies van vorig jaar dijen nog uit in het eerste semester

 HALFJAARRESULTATEN 2001 

Geconsolideerde (duizenden BEF) (duizenden Euro) cijfers

30.06.00 31.12.00 30.06.01 30.06.00 31.12.00 30.06.01

(6 M) (12 M) (6 M) (6 M) (12 M) (6 M)

Omzet 1.579.929 3.332.647 1.864.613 39.165 82.614 46.222

Bedrijfsopbrengsten 1.378.893 3.733.486 1.290.708 34.181 92.551 31.995

EBITDA 88.052 259.500 46.104 2.183 6.433 1.143

Marge 6,3% 6,95% 3,6% 6,3% 6,95% 3,6%

EBIT 20.019 -57.981 -52.349 496 -1.437 -1.297

Marge 1,5% -1,6% -4% 1,5% -1,6% -4%

Financieel -47.494 -106.219 -67.349 -1.777 -2.633 -1.669 resultaat

Uitzonderlijk 930 2.819 3.316 23 70 82 resultaat

Belastingen -2.676 -143 0 -66 -3,5 0

Onttrekking 4.539 14.570 3.736 112 361 92 uitgestelde belast.

Netto resultaat -24.526 -146.954 -112.646 -607 -3.643 -2.792

Netto courant -22.879 -139.573 -110.368 -567 -3.460 -2.735 resultaat (2)

Netto courante 42.201 177.908 -11.915 1.046 4.410 -295 cashflow (3)


1. = netto resultaat + uitzonderlijk resultaat +/- belastingscorrectie + afschrijving goodwill

2. = netto courant resultaat + afschrijvingen + waardeverminderingen + voorzieningen


De verkoopprijzen zitten vanaf augustus 2001 opnieuw in de lift

Zoals verwacht, werd het eerste semester afgesloten met een verlies. Tot en met de maand juli leed Pinguin immers onder de historisch lage verkoopprijzen die in mei-juni vorig jaar contractueel met de belangrijkste klanten werden overeengekomen.

De nieuwe prijsonderhandelingen, die dus de prijzen vastleggen vanaf augustus-september van het lopende jaar tot juni-juli van volgend jaar, zijn nu achter de rug en weerspiegelen een significant herstel van de verkoopprijzen. Op vandaag is 80% van het gebudgetteerd volume of 110.000 ton reeds met succes op contract verkocht.

Productiecijfer van het eerste semester ligt 11% lager dan vorig jaar

Het uitzonderlijke natte voorjaar zorgde voor een vertraging in de zaaiplanning van meer dan één maand.

De land- en tuinbouwers, die wekenlang hun zompige velden niet op konden, slaagden er niet meer in om de opeenvolging van oogsten te halen die zij in een normaal voorjaar verwezenlijken. Naast dit probleem van oogstspreiding waren ook de rendementen lager dan normaal. Dit resulteerde voor Pinguin in een productie over de eerste zes maanden van 30.466 ton, hetzij 11% lager dan die over dezelfde periode vorig jaar. De vraag naar diepvriesgroenten bleef evenwel stijgen o.a. door de verminderde vleesconsumptie met als gevolg dat de voorraden op 30 juni tot een absoluut minimum waren geslonken. Vanaf juli kwam de productie terug op een normaal ritme. Meer zelfs, door een verbeterde efficiëntie slaagden we er in om de productiviteit met 12 à 15% op te trekken. Onder voorbehoud van een normale bevoorrading tijdens het tweede semester, voorzien we een productie voor het ganse jaar die minstens gelijk is aan die van vorig jaar.

De KPI's (Key Performance Indicators) tonen reeds een gunstige evolutie

Zoals eerder aangekondigd, stelde het management in het begin van dit jaar een actieplan op ter verbetering van de rendabiliteit en de solvabiliteit. De belangrijkste punten daarin waren productdiversificatie, efficiëntieverbetering, herstructurering van de organisatie en vooral kostenbeheersing en rationalisering. De permanente opvolging van dit actieplan geschiedt aan de hand van performantie-indicatoren (Key Performance Indicators of KPI's) die maandelijks, samen met eventuele correctieve acties, worden besproken. Over het eerste semester tonen deze KPI's reeds een duidelijke verbetering, zelfs met de tegenvallende productiecijfers. De energie-, personeels- en onderhoudskosten daalden respectievelijk met 14%, 11% en 6%. De productiviteit is gestegen met 6%. Desondanks vertaalt zich dat op 30 juni nog niet in betere bedrijfsresultaten.

Vooruitzichten

Innovatie en productdiversificatie blijven een constante in het streven van Pinguin naar een lange termijn rendabiliteit en groei. Nieuwe projecten, zoals 'd'Lis Food' en 'Bergerac Bio', bevinden zich nog in een opstartfase en leveren derhalve nog geen positieve bijdrage tot het resultaat. D'Lis Food, een samenwerking met Volys Star (Groep Versele-Laga), ontwikkelt en assembleert maaltijden voor professionele cateringbedrijven en voor de retailmarkt. De lancering van drie nieuwe gerechten via de 'eventcatering' (muziekfestivals) was een succes. Haar entree op de markt is niet ongemerkt voorbijgegaan. De reeds afgesloten contracten en huidige prospecties zijn veelbelovend.

Met haar 42,7% deelneming in het Zuid-Franse "Bergerac Bio", een joint-venture met de lokale landbouwerscoöperatie Uniproledi en het vroegere management opgestart in januari, mikt Pinguin op marktaandeel in de 'bio' markt. Biogroenten maken vandaag reeds meer dan 4% uit van de groepsomzet.


*


* *

Rekening houdend met de verbeterde marktomstandigheden en het lopend actieplan blijft het management positief met betrekking tot de prognoses voor het hele jaar 2001, onder voorbehoud van een normale bevoorrading. Het zware investeringsprogramma en de organisatiestroomlijning zijn thans achter de rug en moeten nu de basis vormen voor verdere groei en een herstel van de rendabiliteit.

Alle indicaties wijzen erop dat het resultaat van het tweede semester het verlies van het eerste semester zal compenseren. Break-even op courant niveau blijft voor het jaar 2001 binnen de mogelijkheden.

Financiële kalender

. Bekendmaking van de jaarresultaten 2001: 22 maart 2002

. Beschikbaarheid van het jaarverslag 2001 : vanaf 30 april 2002

. Gewone Algemene Vergadering : 10 mei 2002

Verslag commissaris betreffende het nazicht uitgevoerd op de semestriële toestand

per 30 juni 2001 van de geconsolideerde balans en resultatenrekening N.V. PINGUIN


---

Wij hebben in het kader van ons controlemandaat een beperkt nazicht uitgevoerd overeenkomstig de aanbeveling van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, van de tussentijdse geconsolideerde balans en resultatenrekening van de N.V. PINGUIN per 30 juni 2001 welke een geconsolideerd balanstotaal van 3.742.493 (-000) BEF en een geconsolideerd verlies van 112.616 (-000) BEF vertoont.

Dit nazicht bestond hoofdzakelijk uit de analyse, de vergelijking en de bespreking van de financiële informatie en was bijgevolg minder uitgebreid dan een volkomen controle met het oog op de waarmerking van de jaarrekening.

De gegevens van de S.A. BIO BERGERAC zijn niet opgenomen in de tussentijdse geconsolideerde balans en resultatenrekening van de N.V. PINGUIN omdat zij niet tijdig ter beschikking waren. Op basis van de ons door de Raad van Bestuur van de N.V. PINGUIN verstrekte niet-geauditeerde gegevens van de S.A. BIO BERGERAC hebben wij vastgesteld dat dit geen materieel impact heeft op de geconsolideerde balans en resultatenrekening van de N.V. PINGUIN.

De gegevens van de S.A. LEGUM'LAND SURGELES zijn niet geauditeerd. De contributie van de S.A. LEGUM'LAND SURGELES tot de geconsolideerde semestriële toestand van de N.V. PINGUIN bedraagt 176.972 (-000) BEF in het geconsolideerd balanstotaal en - 10.118 (-000) BEF.

Bij dit beperkt nazicht zijn geen gegevens aan het licht gekomen die aanleiding zouden kunnen geven tot belangrijke aanpassingen van de geconsolideerde semestriële toestand van de groep.

Roeselare, 21 september 2001

B.V. o.v.v. C.V.B.A. DELOITTE & TOUCHE BEDRIJFSREVISOREN

Commissaris

Vertegenwoordigd door

de heer Jos Vlaminckx

Voor bijkomende inlichtingen, gelieve contact op te nemen met :

Jan Dejonghe

Financial department

Pinguin N.V.

Poelkapellestraat 47B

8920 Langemark

Tel : (057) 48.72.22

GSM : (075) 87.25.01

e-mail: jan.dejonghe@pinguin.be

http://www.pinguin.be

Deel: ' Pinguin verhoogt omzet met 18% '
Lees ook