PINKROCCADE

PinkRoccade verwerft automatiseringsdochter Gak

Gak verzekert continuïteit dienstverlening

PinkRoccade verwerft automatiseringsdochter Gak

Amsterdam/Voorburg, 12 januari 2000 - PinkRoccade nv en de Gak Holding BV dochter ASZ BV (Automatisering Sociale Zekerheid) voegen de automatiseringswerkzaamheden binnen de sociale kolom samen onder regie van PinkRoccade.
Op korte termijn zal een aandelenruil plaatsvinden, waarbij PinkRoccade eigenaar van ASZ wordt, terwijl Gak Holding belang in PinkRoccade verwerft. Partijen verwachten binnen enkele maanden tot een afronding te kunnen komen met deze transactie.

ASZ BV is het automatiseringsbedrijf van de Gak Groep en richt zich met zijn dienstverlening in hoofdzaak op de ondersteuning van alle werkmaatschappijen van Gak Groep. De dienstverlening omvat onder andere systeemontwikkeling, -beheer en -exploitatie. Grootste afnemer is de uitvoeringsinstelling Gak Nederland BV.
Bij ASZ BV werken circa 1000 medewerkers, de verwachte omzet voor 2000 is 300 miljoen gulden. PinkRoccade brengt ASZ onder in een nieuw te vormen werkmaatschappij, Roccade Sociale Zekerheid. Aan de vakorganisaties, de ondernemingsraad van ASZ en de Centrale Ondernemingsraden van Gak en PinkRoccade is het voorgenomen besluit voorgelegd.

Henk Bosma, algemeen directeur PinkRoccade: 'Met ASZ is onze positie in de sociale kolom versterkt. We hebben hiermee een uitstekende uitgangspositie verworven om bij de nieuwe uitvoering van de sociale zekerheid op IT-gebied een belangrijke bijdrage te kunnen leveren. Daarnaast past de toevoeging van de Gak automatisering in onze strategie van groei door outsourcing en het creëren van clearinghouse posities.'

Bert de Jong, voorzitter Raad van Bestuur Gak Groep: 'De ontwikkelingen in de sociale zekerheidssector hebben de splitsing van de Gak Groep tot gevolg. Gak Nederland wordt in het publieke domein ondergebracht, terwijl Gak Holding privaat blijft. Gak Holding richt zich op private preventie-, reïntegratie-, verzekeringsactiviteiten, ondersteund met administratief gemak. ICT is in dat verband geen kernactiviteit van Gak Holding.
Concentratie op preventie-, reïntegratie- en verzekeringsactiviteiten mag niet ten koste gaan van de continuïteit in de ICT ondersteuning aan de uitvoering van wettelijke sociale verzekeringen. Met de aansluiting van ASZ bij PinkRoccade zijn de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening het best gewaarborgd.'

Inclusief ASZ zal de omzet van PinkRoccade over 2000 uitkomen op ongeveer anderhalf miljard gulden. Het aantal medewerkers zal uitkomen op ruim 6200. Gak Holding zal deels worden betaald via nieuw uit geven aandelen en deels in contanten. PinkRoccade verwacht dat de voorgenomen transactie een positief effect zal hebben op de winst per aandeel.

PinkRoccade nv
PinkRoccade nv bestaat uit een unieke bundeling van medewerkers die in nauwe samenwerking voor klanten toegevoegde waarde creëren met ICT dienstverlening. De dienstverlening van PinkRoccade bestaat uit infrastructure management services, waarvoor Pink Elephant zorgdraagt en application services die door Roccade-bedrijven worden uitgevoerd. Het concern is sterk gepositioneerd in de marktsegmenten centrale overheid, lokale overheid, financiële sector, industrie en gezondheidszorg.

PinkRoccade behaalde over de eerste negen maanden van 1999 een omzet van Euro 337,2 miljoen, hetgeen een toename betekende van 11% ten opzichte van dezelfde periode in 1998. Het bedrijfsresultaat steeg in de eerste drie kwartalen van 1999 naar Euro 20.1 miljoen (+ 24%). De nettowinst uit normale bedrijfsvoering steeg tot Euro 13,7 miljoen, een toename van 31% ten opzichte van 1998.

Gak Holding BV
Gak Holding BV is houdstermaatschappij van de private ondernemingen van Gak Groep. De kernactiviteit van Gak Holding richt zich op private dienstverlening op het terrein van preventie-, reintegratie-, verzekeringsactiviteiten en administratief gemak ten behoeve van het Nederlandse bedrijfsleven.

Gak Holding behaalde over de eerste negen maanden van 1999 een omzet van Euro 169 miljoen, hetgeen een toename betekende van 35% ten opzichte van dezelfde periode in 1998.
Het bedrijfsresultaat steeg in de eerste drie kwartalen van 1999 naar Euro 25,5 miljoen (+38%). De nettowinst uit normale bedrijfsvoering steeg over dezelfde periode met 45% tot Euro 14,2 miljoen.

Deel: ' PinkRoccade verwerft automatiseringsdochter Gak '
Lees ook