Piratenpartij wint voorlopige voorziening


Voorzieningsrechter wijst aanvullende eisen BREIN van de hand

Den Haag, 20120417 -- De Rechtbank Den Haag heeft zojuist bevestigd dat de extra eisen die de stichting Brein zaterdagavond bovenop de ex parte beschikking van vrijdagmiddag gelegd heeft aan de Piratenpartij onrechtmatig zijn.
  • De voorzieningenrechter:
  • Beveelt gerekwestreerde (Brein) de executie van het gegeven verbod met onmiddellijke ingang te staken voor zover dat verder gaat dan het doen staken van de reverse proxydienst; Verklaart dit gebod uitvoerbaar bij voorraad;
  • Verwijst de zaak naar de zitting van 24 april 2012, 14.00 voor verdere behandeling; Bepaalt dat deze beslissing vervalt nadat uitspraak zal zijn gedaan in het aanhangige executiegeschil;
  • Houdt elke verdere beslissing aan.
Onze advocaat bevestigt dat dit betekent dat de Piratenpartij dus niet gedwongen kan worden haar generieke proxy proxy.piratenpartij.nl ook te censureren. Ze kan de protestpagina zoals die tot zondagmorgen 11:59 online was zonder enig probleem terugplaatsen. Daaraan, en het toevoegen van nieuwe informatie, wordt druk gewerkt.

De uiteindelijke beslissing valt echter bij de daadwerkelijke behandeling van het executiegeschil en tevens het opheffingskortgeding, dat gepland staat op dinsdag 24 april aanstaande.

Met een executiegeschil zijn de dwangsommen waarmee de particulier bedreigd wordt na een ex parte dus in ieder geval aan te vechten als blijkt dat de eisen onredelijk worden opgerekt. De kosten van een dergelijke procedure zijn echter nog altijd voor de verliezer van de zaak, waarmee de inzet nog altijd hoog blijft.

Dirk Poot is erg blij met de voorziening, "Het laat zien dat een ex parte van BREIN niet een magische papiertje is waarmee plotseling alles mogelijk wordt. Ook BREIN staat niet boven de wet. Zo mogelijk nog belangrijker is dat we laten zien dat een ex parte niet noodzakelijk tot aan het opheffingskortgeding onaangevochten moet blijven."
"Helaas toont het ook aan dat censuur op dit moment nog steeds bestaat, omdat de reverse proxy vooralsnog uit moet blijven. Dit was een eerste slag, het echte werk begint nu pas."

De Piratenpartij meent dat met de uitspraak van de voorzieningrechter ook het premature commentaar dat de stichting BREIN vandaag op haar blog plaatste van een afdoende antwoord is voorzien.

====  Over Piratenpartij Nederland -- http://www.piratenpartij.nl/

De  Piratenpartij is een in 2006 opgerichte politieke partij die wereldwijd  streeft naar bescherming van burgerrechten en -vrijheden; vrij gebruik  van, en toegang tot, informatie en technologie; en transparantie van het  politieke bestel, overheden en andere machtsconcentraties. De  Piratenpartij streeft binnen deze context naar een open samenleving  waarin het bevorderen en delen van innovatie, cultuur, wetenschap en  onderwijs centraal staan. De Piratenpartij is  aangesloten bij de Pirate  Parties International (PPI). Deze in Brussel gevestigde  Non-Gouvernementele Organisatie (NGO) heeft als doel de ruim zestig nationale piratenpartijen te ondersteunen.


Deel: ' Piratenpartij wint voorlopige voorziening '
Lees ook