Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 10 oktober 2001

100 bladkorven in Geldrop
PLAATSING BLADKORVEN IN DE KOMENDE WEKEN

De herfst is begonnen ....
De bladeren, die voor ons in de lente en de zomer als grote luchtfilters fungeerden, vertonen nu prachtige herfstkleuren. Omdat de bladeren op sommige plaatsen al beginnen af te vallen, zal de gemeente de komende dagen 100 bladkorven uitzetten. Op bepaalde locaties waar veel bladval verwacht wordt, zullen ook bouwhekken geplaatst worden.

Omdat in de herfst de natuurlijke cyclus van de bladeren eindigt, hebben we enkele weken overlast van de grote hoeveelheden afgevallen bladeren op de straat en in de tuinen. Normaal doet u de bladeren in de GFT-container, maar omdat u bij de invoering van Diftar voor uw afval moet gaan betalen, plaatst de gemeente bladkorven waarin u dit afval kwijt kunt.

Vorig jaar is, bij wijze van proef, een 20-tal bladkorven uitgezet op locaties waar veel bomen staan in gemeentelijke plantsoenen. Deze bladcontainers bleken een onontbeerlijke hulp te zijn bij het doeltreffend verzamelen van bladeren. In wijken met veel openbaar groen, nemen bewoners vaak zelf het opruimen van `openbaar bladafval' ter hand. De bladkorven vormen dan een welkome hulp.

ALLEEN VOOR BLAD
Misschien ten overvloede maar: bladkorven zijn bedoeld voor blad! Indien er andere soorten afval gedumpt worden in de korven zijn wij genoodzaakt de korven weer te verwijderen.
Wij rekenen op uw medewerking. Afhankelijk van de hoeveelheid bladeren die valt, zullen de korven regelmatig worden geleegd. Is de bladkorf bij u in de buurt toch overvol, dan kunt u contact opnemen met het algemene klachten-en meldingennummer 2893900.

MEER INFORMATIE
Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kunt u terecht bij de heer W. Walravens van de afdeling Gemeentewerken. Hij is tijdens de kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 2893969.

Deel: ' Plaating van bladkorven in gemeente Geldrop '
Lees ook