Gemeente Utrecht

Plaatsing geluidsscherm Waterlinieweg

De gemeenteraad van Utrecht heeft onlangs geld beschikbaar gesteld voor de plaatsing van een geluidsscherm langs de Waterlinieweg. Doel van het scherm is het beperken van geluidoverlast voor de bewoners in de wijk Lunetten. De werkzaamheden starten in oktober 2002 en duren tot eind april 2003.

Ontwerp

Het nieuwe geluidsscherm komt aan de kant van Lunetten langs de Waterlinieweg en is circa 800 meter lang. Het scherm begint vlak voor t Goyplein (ter hoogte van de afrit van de Waterlinieweg) en loopt door tot na het viaduct over de Brennerbaan. Het nieuwe scherm vormt als het ware een verlenging van het bestaande geluidsscherm langs de Waterlinieweg dat nu eindigt voor t Goyplein. Het geluidsscherm is ontworpen in samenwerking met onderzoeksinstituut TNO en heeft een constructie waarbij het geluidswerende effect optimaal is.

Het geluidsscherm is vier meter hoog en bestaat uit twee delen. Het onderste deel, ongeveer twee meter hoog, vormt een verticale stadsmuur. Daarboven reikt een schuin vlak dat voorzien is van gaas zodat er beplanting tegenaan kan groeien. Bij de viaducten is het onderste deel van het scherm doorzichtig. Op die manier blijft de Waterlinieweg zichtbaar en krijgt het scherm een lichtere uitstraling.

Om het scherm te kunnen plaatsen moet een aantal bomen worden gekapt. Omdat de uitvoering vertraging heeft opgelopen, is een eerder verleende kapvergunning echter niet meer geldig. De gemeente zal daarom opnieuw een kapvergunning aanvragen. De procedure start op korte termijn en wordt via het huis-aan-huisblad Ons Utrecht gepubliceerd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Plaatsing geluidsscherm Waterlinieweg Utrecht '
Lees ook