---

Ministerie van Defensie---

foto: PCDS bezoekt Kaboel (KL-voorlichting ISAF)

Plaatsvervangend Chef Defensie Staf bezocht ISAF

03-06-2002

De plaatsvervangend Chef Defensiestaf (PCDS), luitenant-generaal Godderij heeft afgelopen weekend een bezoek gebracht aan de Nederlandse ISAF-militairen te Kaboel. De PCDS heeft met diverse autoriteiten ter plaatse gesproken. Hij heeft op 1 juni gesproken met Commandant ISAF, Generaal-majoor McColl, later in de middag met brigade-generaal van Butler, commandant van de Kaboel Multinationale Brigade, waar Nederland deel van uitmaakt en tenslotte met de Nederlandse afgevaardigde van Buitenlandse Zaken, de heer Adriaan Kooijmans.

Naast deze drie gesprekken heeft de PCDS uitgebreid gesproken met de Nederlandse militairen en heeft hij deelgenomen aan een dag- en nachtpatrouille in Kaboel. De PCDS heeft een goede indruk gekregen van het wel en wee van de Nederlanders in Kaboel en na een zeer korte nachtrust is hij vertrokken naar Qatar, waar zich het Koninklijke Luchtmacht detachement (KDC-10) bevindt.

De PCDS reisde overigens niet alleen. Naast de PCDS waren onder andere de commandant van de 11 Luchtmobiele Brigade, brigade-generaal van Uhm, de commandant van de Militaire Inlichtingen Dienst, generaal-majoor van Rijn, Sous-chef Operatiën, brigade-generaal Dedden, brigade-generaal de Jong van de Koninklijke Marechaussee, luchtmacht kolonel Kraft van Ermel en de krijgsmacht-adjudant Tanis meegereisd. (foto's: KL-voorlichting ISAF)


* Dossier: Afghanistan/Strijd tegen het terrorisme
foto: PCDS bezoekt Kaboel (KL-voorlichting ISAF)

Zoekwoorden:

Deel: ' Plaatsvervangend Chef Defensie Staf bezocht ISAF '
Lees ook