expostbus51


Ministerie van Economische Zaken


https://www.minez.nl

EZ/Plafond borgstelling mkb-kredieten omhoog

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 022
Datum: 10-02-1999

PLAFOND BESLUIT BORGSTELLING MKB-KREDIETEN NAAR F 1 MILJARD

Namens minister Jorritsma van Economische Zaken heeft de plaatsvervangend
secretaris-generaal de heer D. Bruinsma samen met de voorzitter van het Europees Investeringsfonds (EIF), de heer G. Hop, op 10 februari
1999 een overeenkomst getekend die ertoe leidt dat de beschikbare ruimte voor nieuwe borgstellingskredieten voor het midden- en kleinbedrijf met f 150 miljoen wordt opgehoogd tot f 1 miljard per jaar.
De overeenkomst geldt voor drie jaar. Daarna wordt over eventuele voortzetting besloten.
Het EIF stelt op basis van deze overeenkomst middelen beschikbaar voor verliesafdekking van de afgegeven garanties. De overeenkomst is een uitvloeisel van het Akkoord van Amsterdam inzake groei en werkgelegenheid. Het EIF heeft hierbij geld beschikbaar gesteld voor verbetering van de financieringsmogelijkheden van het midden- en kleinbedrijf, deels via verruiming van nationale garantieregelingen. Het Besluit borgstelling MKB-kredieten is een garantieregeling van het Ministerie van Economische Zaken op basis waarvan ondernemers die onvoldoende zekerheden hebben, toch aan bankkrediet kunnen worden geholpen. De regeling geldt uitsluitend voor ondernemers met maximaal 100 werknemers. Het borgstellingskrediet bedraagt hoogstens f 2 miljoen. Binnen de borgstellingsregeling gelden speciale mogelijkheden voor starters, voor innovatieve ondernemers en voor bodemsanering. Jaarlijks worden momenteel zo.n 4000 borgstellingskredieten verleend. Door de verhoging van het plafond van de regeling tot f 1 miljard kan dit aantal naar verwachting met zo'n 750 kredieten toenemen.

Voor nadere inlichtingen bij het EIF in Luxemburg: P. Verhoeven, tel.: 00352-426688235

Deel: ' Plafond borgstelling mkb-kredieten omhoog '
Lees ook