Gemeente Amersfoort


september 1999

Plannen herinrichting kernwinkelgebied in raadscommissie

Het gaat goed met de plannen voor de herinrichting en kwaliteitsverbetering van het Kernwinkelgebied. Gisteren keurde het college van burgemeester en wethouders het definitief ontwerp goed. De plannen voor een geheel nieuwe inrichting voor de winkelstraten Langestraat, Utrechtsestraat, Varkensmarkt, Arnhemsestraat en Koestraat, worden 6 september besproken in de raadscommissie voor Stadsbeheer, Wijkgericht werken en Milieu (SWM).

Als ook de commissie instemt met het Definitief Ontwerp, komt dat 28 september ter goedkeuring in de gemeenteraad. Het werk kan dan in maart 2000 beginnen. Tegen die tijd leest u hierover meer in Stadsberichten. Tijdens de behandeling in de raadscommissie kunt u mondeling reageren. Hiiervoor kunt u zich melden tot 6 september 16.00 uur bij de heer P. Staats, tel. 4694248, of bij mevr. G. Davelaar, tel. 4694649. De vergadering van de raadscommissie SWM begint om 20.00 uur in het stadhuis.

Zoekwoorden:

Deel: ' Plan herinrichting kernwinkelgebied Amersfoort in commissie '
Lees ook