Gemeente Zoetermeer

Vanaf 15 februari

Plan voor 'Hermelijnkantoor' ter inzage

Vanaf aanstaande maandag, 15 februari, ligt een wijziging van het bestemmingsplan Rokkeveen Oost ter inzage. De wijziging heeft te maken met de voorgenomen bouw van het 'Hermelijnkantoor'. Als locatie voor dit kantoor is gekozen voor het braakliggende terrein ten noorden van de Groeneweg, op de hoek met de Tweede Stationsstraat.

In het wijzigingsplan worden de bestemmingen 'Woondoeleinden' en 'Erf', die momenteel voor deze gronden gelden, gewijzigd in de bestemming 'Verkeersdoeleinden II' en wordt laatstgenoemde bestemming gedeeltelijk gewijzigd in de bestemming 'Handel en Dienstverlening'. Ten westen van het kantoorgebouw zal een zogeheten 'Kiss & Ride' pleintje (medepassagiers uit laten stappen en de weg vervolgen) worden aangelegd ten behoeve van de reizigers van en naar het NS-station Zoetermeer Oost.

Ter inzage
Van 15 februari tot en met 1 maart a.s. ligt het ontwerp- wijzigingsplan ter inzage bij balie 26 van het Informatiecentrum in het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. De openingstijden van het centrum zijn: maandag van 11.00 tot 16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur en vrijdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Voor een mondelinge toelichting kunt u telefonisch een afspraak maken (telefoonnummer 346 86 20).
De stukken liggen tevens ter inzage in de wijkpost Rokkeveen, Nathaliegang 81 in Rokkeveen West. De spreekuren van de wijkpost zijn: maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag tussen 14.30 tot 16.00 uur. Het telefoonnummer van deze wijkpost is 346 90 06.

Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden tegen het ontwerp- wijzigingsplan schriftelijke bedenkingen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Plannen, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.

Zoekwoorden:

Deel: ' Plan 'Hermelijnkantoor' Zoetermeer ter inzage '
Lees ook