Plan Nederland in actie voor families in Oost-Afrika

Plan Nederland in actie voor families in Oost-Afrika

Amsterdam, 28 februari - Oost-Afrika lijdt onder extreme droogte. Meer dan 20 miljoen mensen hebben direct voedselhulp nodig. Miljoenen kinderen zijn ondervoed. Met voedselhulp, medische zorg en droogtebestendig zaaigoed is Plan Nederland een noodhulpactie gestart voor Oost-Afrika.

Noodhulp

De noodhulp helpt gezinnen om deze moeilijke maanden te overleven. Met het droogtebestendige zaaigoed kunnen mensen bovendien het komende seizoen hun akkers inzaaien. Dat vergroot hun kans op een goede oogst - ook wanneer de regens blijven tegenvallen.

Monique van ’t Hek, directeur van Plan Nederland “Vanuit onze kantoren in Oost-Afrika wordt de roep om noodhulp steeds dringender. Onze collega’s in Zuid-Sudan, Ethiopië, Uganda en Kenia zijn op grote schaal getuige van kinderen die kampen met ondervoedingsverschijnselen.”

Droogte

De extreme droogte heeft Oost-Afrika al tijdenlang in zijn greep. Door het natuurverschijnsel El Niño in combinatie met klimaatverandering blijven de jaarlijkse regens langer uit. Hierdoor mislukken oogsten en vee sterft door honger en uitdroging. De droogte is niet de enige oorzaak van de voedselcrisis. Oost-Afrika kampt ook met een economische crisis – waardoor mais en graan twee keer zoveel kost als gebruikelijk. In Zuid-Sudan bemoeilijkt de burgeroorlog de toegang tot drinkwater en voedsel.

Vluchtelingenstroom

Het is voor het eerst in zes jaar dat de VN nu officieel de hongersnood uitroept in Zuid-Sudan. Maar ook in Kenia, Ethiopië, Uganda en Somalië is een stille ramp gaande. Noodgedwongen vluchten families naar buurlanden voor voedsel en water. Maar de hele regio kampt met hetzelfde probleem. Nu al trekken bijna vier miljoen vluchtelingen – al dan niet met hun vee – rond in de regio, op zoek naar eten en drinken. Grote groepen mensen komen samen op plekken waar nog wél water en voedsel te vinden is.

Meisjes zijn kwetsbaar

“In deze levensbedreigende situatie geldt helaas het recht van de sterksten. Vrouwen, kinderen en vooral meisjes zijn extra kwetsbaar. Jonge meisjes worden uitgehuwelijkt, in ruil voor vee. Op plekken waar duizenden vluchtelingen samenkomen, zijn meisjes en vrouwen vaak het slachtoffer van seksueel geweld.”, aldus Monique van t’ Hek.

Deel: ' Plan Nederland in actie voor families in Oost-Afrika '


Lees ook