Provincie Noord-Holland

Maandag 7 juni 1999
Gezamenlijk persbericht Provincie Noord-Holland, Energiebedrijf Noordwest en Energieonderzoek Centrum Nederland

Aanbieding plan nieuw windturbinetestpark Wieringermeer aan gedeputeerde Wildekamp van Noord-Holland

Op zaterdag 5 juni heeft mevrouw drs. M.A. Wildekamp, gedeputeerde Milieu, Energie, Groen en Water van de provincie Noord-Holland, een plan van aanpak voor een toekomstig windturbinetestpark in de gemeente Wieringermee ontvangen van ir. P.W. Bergmeijer, directeur Energiebedrijf Noord-West en prof. dr. F.W. Saris, directeur Energieonderzoek Centrum Nederland.

Het beoogde testpark richt zich op de ontwikkeling van nieuwe, (zeer) grote windturbines in Nederland op land en water. Dit testpark kan een unicum voor Nederland worden.

Inlichtingen: Nathalie v.d. Wulp, Energiebedrijf Noord-West, mobiel 06 - 50 54 04 19

Deel: ' Plan nieuw windturbinetestpark Wieringermeer '
Lees ook