Provincie Utrecht


Persbericht
12 oktober 1999

PLAN VOOR RECONSTRUCTIE TRAVERSE AMERONGEN TER INZAGE

Na overleg met aanwonenden en andere belanghebbenden is een plan tot stand gekomen voor de reconstructie van de Koningin Wilhelminaweg/Rijksstraatweg door de kern van Amerongen (N225). Het dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten) van de provincie Utrecht heeft op 17 augustus het groene licht gegeven voor de uitvoering van het plan. Vervolgens heeft ook de commissie Verkeer en Vervoer uit Provinciale Staten op 23 september jongstleden positief geadviseerd over het voorgestelde plan. In de periode van maandag 18 oktober tot en met maandag 15 november ligt het plan in de gemeente Amerongen ter inzage.

Samenvatting plan
Op de Koningin Wilhelminaweg/Rijksstraatweg, de provinciale weg N225 in Amerongen gebeuren veel ongelukken. De provincie Utrecht wil samen met de gemeente Amerongen de verkeersveiligheid op de Koningin Wilhelminaweg/Rijksstraatweg in Amerongen verbeteren. Het plan dat nu ter inzage ligt omvat onder andere de volgende elementen: ter plaatse van de westelijke komingang wordt een (driepoots-)rotonde aangelegd en ter plaatse van de oostelijke komingang een asverspringing (uitbuiging). Tevens worden de meeste kruispunten en aansluitingen aangepast en wordt ter plaatse van het kruispunt Imminkstraat/Koenestraat een rotonde aangelegd. Tenslotte wordt tussen het kruispunt Imminkstraat/Koenestraat en de Burg. Van den Boschstraat aan de zuidzijde van de weg een nieuw vrijliggend fietspad en voetpad aangelegd en worden de overige fietspaden en voetpaden gereconstrueerd.

Plan ter inzage
Het plan met de bijbehorende tekeningen ligt vanaf maandag 18 oktober 1999 tot en met maandag 15 november ter inzage op het gemeentekantoor van Amerongen, Hof 1 te Amerongen, dagelijks op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

Gedurende de genoemde periode van terinzagelegging kunnen schriftelijke reacties gestuurd worden aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht, dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, t.a.v. de heer E.A.M. Milder, kamer J2-12, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Nader informatie
Met vragen over het plan en de inspraakprocedure kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer Milder van de provincie, tel. (030) 258 32 65.
(Voor informatie: Ingrid Witjes, actueel@prvutr.nl 030 - 258 33 20)

Deel: ' Plan reconstructie traverse Amerongen ter inzage '
Lees ook