Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 29 augustus 2001

PLAN VAN AANPAK AZC MIERLO VASTGESTELD

Burgemeester en wethouders van Mierlo hebben vorige week het plan van aanpak voor de vestiging van een asielzoekerscentrum aan de Rederijklaan vastgesteld. De bewoners uit de directe omgeving, de gemeenteraadsleden van Geldrop en Mierlo en de pers hebben een afschrift van het plan van aanpak ontvangen.

Het plan omvat onder andere een stappenplan met daarin de fasering in de besluitvorming en de bouwprocedure. In het plan wordt verder ingegaan op onderwerpen zoals de projectorganisatie en werkwijze en communicatie. Verder hebben burgemeester en wethouders besloten om wekelijks in de gemeentelijke nieuwsrubrieken aan te geven in welke fase de besluitvormingsprocedure -en straks de realisering van het centrum - staat. Op die manier kunnen belanghebbenden stap voor stap het proces volgen. Hieronder ziet u fase 1 van het stappenplan waarin de besluitvormingsprocedure "in tijd" is gezet.

Fase 1:

Stappenplan:

Tijdpad :


1.


Afstemming over de aanpak met het college van Burgemeester en Wethouders van Geldrop

14 augustus 2001


2.


Vooroverleg COA

16 augustus 2001


3.

College Mierlo: bespreking plan van aanpak

21 augustus 2001


4.

College Geldrop: bespreking plan van aanpak

21 augustus 2001


5.

Openbaarmaking en toezending plan van aanpak aan raadsleden Mierlo en Geldrop, direct aanwonenden, bewoners-verenigingen en pers etc.

22 augustus 2001


6.

College Mierlo: concept-raadsvoorstel Mierlo

28 augustus 2001


7.

College Geldrop: opstellen concept-raadsstandpunt m.b.t. concept-raadsvoorstel Mierlo

28 augustus 2001


8.

Openbaarmaking en toezending concept-raadsvoorstel Mierlo aan raadsleden Mierlo en Geldrop, direct aanwonenden, bewonersverenigingen en pers etc.

29 augustus 2001


9.

College Mierlo: vaststelling agenda raadscommissie Verkeer, Milieu, Sociale Zaken en Onderwijs (VMSZO)

4 september 2001


10.

Raadscommissie WOS en ABZ Geldrop: standpuntbepaling m.b.t. concept-raadsvoorstel en plan van aanpak Mierlo


11 september 2001

11.

Werkbezoek AZC Dongen


12 september 2001

12.

Raadscommissie VMSZO Mierlo: behandeling concept-raadsvoorstel en plan van aanpak

18 september 2001


13.

Raadsvergadering Geldrop: standpuntbepaling m.b.t. concept-raadsvoorstel en plan van aanpak Mierlo

4 oktober 2001


14.

Raadsvergadering Mierlo: behandeling raadsvoorstel en plan van aanpak

8 oktober 2001


15.

Openbaarmaking en toezending raadsbesluit Mierlo aan Geldrop, direct aanwonenden en bewonersverenigingen.

9 oktober 2001


16.

Instellen projectorganisatie

Week 41


17.

Klankbordgroep: advisering praktische aspecten


18.

Uitwerking bestuursovereenkomst


19.

College Mierlo: behandeling concept-raadsvoorstel "bestuursovereenkomst"


20.

Raadscommissie VMSZO: behandeling concept-raads-voorstel "bestuursovereenkomst"

23 oktober 2001


21.

Raadsvergadering Mierlo: behandeling raadsvoorstel "bestuursovereenkomst"

19 november 2001

Deel: ' Plan van aanpak asielzoekerscentrum in Mierlo vastgesteld '
Lees ook