Productschap Diervoeder


14/06/1999

Voorstel Plan van Aanpak versterking Kwaliteitsborging diervoedersector

Het Productschap Diervoeder heeft een Voorstel voor een Plan van Aanpak versterking Kwaliteitsborging diervoedersector op haar website gepubliceerd. Dit voorstel zal in de bestuursvergadering van woensdag 16 juni a.s. worden besproken.

U vindt dit voorstel onder het kopje Publicaties en Achtergrondinformatie op het scherm Publicaties in de PDV-site.

Zie het originele bericht

Deel: ' Plan van Aanpak Kwaliteitsborging diervoedersector '
Lees ook